Neempatickí narcisti?

Empatia sceľuje vzťahy a vytvára
pozitívnu atmosféru pre komunikáciu.

Nie tak pri narcistovi…

Niektorí sa domnievajú, že narcista schopnosť empatie má, akurát nie je ochotný ju využívať.

Prečo?

 • Chce sa chrániť,
 • nechce byť zraniteľný a
 • nechce prevziať zodpovednosť za svoje správanie.

No napr. voči zvieratám a smutným deťom empatiu prejaviť vie. A vie ju predstierať, keď chce vyzerať ako starostlivý alebo sa mu to hodí do krámu – chce sa nám dostať do hlavy, zmanipulovať nás a využiť.

Hoci narcista pocity druhých objektívne rozpoznáva, sám ich precítiť nevie, to preto býva necitlivý. Emócie ako je láska, otvorenosť, láskavosť a štedrosť vníma ako slabosti. Ak dáme prst, zoberie si celú ruku.

Príznaky chýbajúcej empatie u narcistu

 • Rozpráva len on a len o sebe, iného nepustí k slovu.
 • Myšlienky, pocity, názory a úspechy druhých sú mu ľahostajné.
 • Nevie sa vcítiť do kože druhých, nerozumie ich strate, bolesti a utrpeniu.
 • Nevie regulovať svoje emócie.
 • Voči druhým je prehnane kritický a vníma ich ako precitlivených.
 • Voči emóciám a problémom ľudí je netrpezlivý a obťažujú ho.
 • Je sebecký, vzťah s ním je jednostranný.
 • Ignoruje hranice druhých.
 • Kompromisy neuznáva, rozhodnutia musia byť v jeho prospech.
 • Nikdy sa neospravedlňuje.
 • Je bezcitný, chladný, nezodpovedný a celkom ľahostajný. Ubližuje bez ľútosti, nedbá na bolesť, ktorú spôsobil.
 • Cíti sa oprávnený využívať ľudí.
 • Berie, ale nebude sa deliť, ani oplácať.
 • S poskytovateľmi služieb zaobchádza ako s osobnými sluhami

Tri druhy empatie

•    emocionálna – (afektívna) je do nej zapojené srdce: do druhého sa vcítime až tak, že pociťujeme všetku jeho bolesť a utrpenie a načisto nás to ochromuje a odrovnáva tak ako jeho,

•    súcitná – srdce i hlava: rozumieme utrpeniu toho druhého, ale neprežívame ho tak hlboko a preto vieme konať a zlepšiť situáciu,

•    kognitívna – je racionálna, je tu zapojená hlava: umožňuje vidieť veci z pohľadu trpiaceho. Predstaviť si, o čom trpiaci premýšľa, vie predvídať činy a skutky.

Naučená bezmocnosť

Keď sme v stave naučenej bezmocnosti (kvôli utrpenej traume, keď sa vlastne vzdávame svojej nezávislosti), tá vedie k depresii a iným duševným chorobám.

Ak chce narcista prinútiť svoju obeť k naučenej bezmocnosti, ako prvé nadviaže spojenie. Ako? Pomocou kognitívnej empatie. Získa informácie o pocitoch a myšlienkach obete, aby sa jej dostal do hlavy. Potom ich zneužije vo svoj prospech. Jeho správanie je manipulatívne a úmyselné.

Ako sa ochránime?

 1. Najskôr treba rozpoznať, kedy narcista využíva kognitívnu empatiu na dosiahnutie svojich cieľov. Spočiatku je to ťažké, lebo na vnímanú láskavosť prirodzene reagujeme láskavosťou.
 2. Tiež musíme určiť, čo od nás narcista chce (jeho falošná láskavosť nie je zadarmo).
  — Sú to peniaze, domáce práce, starostlivosť o deti alebo splnenie iných povinností, ktoré vníma ako podradné a potrebuje ich na niekoho hodiť?
  –A možno sa mu žiada len fackovací panák, aby ho obvinil za svoje problémy alebo sa odreagoval emocionálnym a fyzickým zneužívaním.