Osoží asertivita a empatia pri narcistoch? (zamyslenie)

Je dobré byť asertívny a empatický? Rozhodne áno. A tiež pri narcistoch?

KONFLIKTY VO VZŤAHOCH

Konflikty tu vždy boli a budú, a je nutné, aby sa riešili. Problém nastáva,

 • keď ich chceme riešiť a prediskutovať s narcistami,
 • keď chceme, aby boli obe strany vo vzťahu pochopené,
 • keď chceme s dobrou vôľou a zdravým rozumom hovoriť o svojich potrebách a pocitoch.

Reakcie narcistu na konflikt

Narcisti môžu na náš podnet zareagovať nahnevane, hrubo, (pasívno-)agresívne, neštítia sa ani urážok a slovných výpadov, sú hluční, útoční a opozičnícki, a neboja sa vyhrážať. Nie sú to bezpeční ľudia. Sú necitliví, nárokujúci, ovládajúci a manipulatívni. Zaujímame ich len do tej miery, v akej im môžeme byť užitoční. No je na nás, aby sme si povedali, že im nedovolíme, aby nám diktovali, čo máme robiť, a akí dysfunkční máme byť. A nechceme tiež hrať rolu umožňovateľa a podporovať jeho zlozvyky.

Narcisti sú pri akejkoľvek kritike na seba až smiešne hákliví a nedotkliví – boja sa odmietnutia. Len čo s nimi začneme riešiť nejaký problém, povyťahujú všetky nedokončené záležitosti zo svojej a našej minulosti. A tak si všetko odnesieme my – a narcista si hovie vo svojej paranoidnej pozícii obete šikany od všetkých. Vo svete narcistov existujú len páni a služobníci, víťazi a porazení – a narcista musí byť vždy to prvé. Ak ich konfrontujete, lebo chcete vylepšiť vzťah, môže sa stať, že potom nebudú spolupracovať už vôbec.

Je nutné písať o narcistoch negatívne?
Je nutné písať o nich.
Nie preto, aby sme ich odsúdili, ale
aby sme ich vedeli rozpoznať, keď na nich narazíme,
aby sme vedeli, čo od nich môžeme očakávať
a ako sa môžeme brániť.

 • ASERTIVITA je zdravý spôsob zvládania hnevu. Vieme, kto sme, za čím si stojíme a aká je naša pravda. S jej pomocou vyjadrujeme, že máme svoje oprávnené potreby a presvedčenia a chceme ich mať začlenené do vzťahu. Chceme byť rešpektovaní. Nie je to nástroj na zmenu druhého človeka. Asertívne sa zastávame samých seba a zdravého vzťahu, ktorý chceme budovať. Jasne, pevne, konštruktívne, dôstojne a s rešpektom vyjadrujeme svoje stanovisko.
 • EMPATIA prispieva k pozitívnym vzťahom. Empatickí ľudia to majú v sebe, že sú súcitní a nápomocní, veľmi trpezliví a prijímajúci. Sú dobrí poslucháči. Vedia vycítiť pocity, potreby a pohnútky druhých ľudí. Sú zvedaví, úprimne ich zaujíma, kto je ten druhý, ako sa má, čo sa v ňom odohráva, prečo sa cíti tak, ako sa cíti – nie preto, aby to neskôr proti danému človeku použil (tak ako narcista, ten v prvej fáze vzťahu – pri bombardovaní láskou – zbiera informácie o svojej obeti a neskôr ich proti nej škaredo použije). Empatický prístup vplýva na adresáta veľmi pozitívne. Narcistov empatickí ľudia magicky priťahujú. Vedia, že ich môžu použiť na svoje ciele a vylievať na nich svoju negativitu. Manipulujú s nimi. Keďže narcisti idú vyletieť z kože už pri maličkosti, empatický človek pri nich prežíva úzkosť a zle to vplýva na jeho efektivitu. Čoskoro začne byť na večne nespokojných narcistov a svoju pozíciu bútľavej vŕby alergický. Je unavený zo súcitu.

RIEŠENIE

 • Pevné hranice – treba ich vytýčiť a stáť si za nimi. Vravieť „Nie“.
 • Zostať sám sebou a naďalej robiť to, čo považujeme za správne, múdre a najlepšie – neprestať s tým len preto, že nám to narcista povedal. Nepotrebujeme na to narcistov súhlas.

 • Starať sa o seba – vyhraďme si čas len pre seba. Robme veci, ktoré nás tešia. Starajme sa o seba po všetkých stránkach.
 • Empatiu prejavujme ľuďom, ktorí ju oceňujú a nezneužívajú.
 • Nesnažme sa asertivitou zmeniť narcistu.
 • Poprosme o pomoc, ak treba. Môžeme sa vzdelávať (čítať knihy na danú tému), absolvovať kurzy, chodiť na psychoterapiu alebo na svojpomocné / terapeutické skupinky.
 • Buďme objektívni – žiada si to dostatočné intelektuálne a emocionálne odpútanie sa.
 • Držme si narcistu od tela, prípadne sa s ním rozíďme, ak nie je ochotný rešpektovať nás, naše potreby a hranice, ak sa na nás pozerá zvrchu. Treba si položiť otázku, či vôbec potrebujeme s daným človekom nejako komunikovať.
 • Budujme si sebaúctu.

Pre asertívnych, empatických a spoluzávislých ľudí je kontakt/vzťah s narcistom rozhodne výzva, ktorú však môžu zvládať, keď na sebe pracujú.