Narcistická hmla – strach, povinnosť, vina

Pomocou trojice strach-povinnosť-vina (SPV) udržiavajú narcisti svoje obete v akejsi hmle (FOG), takže nevidia, ako sú ich emócie zneužívané proti nim. Emocionálne ich vydierajú, aby pochybovali o svojom úsudku a vnímaní, čím sa dostávajú pod úplnú kontrolu narcistu.

Keby narcisti o niečo požiadali priamo, vlastne by nás prosili o „láskavosť“, za ktorú by nám boli zaviazaní a museli by nám ju oplatiť, a to predsa nejde (na to, čo žiadajú, majú beztak nárok a basta).

Narcista pri svojej manipulácii využíva všetko, čo o nás vie. Zneužije našu vinu, súcit, morálku, náboženské presvedčenia, všetko, čo je pre nás dôležité, čestnosť, čokoľvek.

Ciele narcistu

 • mať obeť pod kontrolou,
 • vyvolať u obete pocit zaviazanosti,
 • vyvolať vinu za to, že neplní často neprimerané požiadavky narcistu,
 • dosiahnuť splnenie svojich požiadaviek a prianí.

Používané taktiky

 • predstieranie choroby,
 • melodráma (narcista povzdychne) (my – nedá nám to:) „Čo sa stalo?“ „….. Cítil(a) by som sa o toľko lepšie, keby si...“,
 • manipulovanie pomocou vlastných falošných/prehnaných obáv, aby sme im slúžili,
 • zneužívanie svojej slabosti a zraniteľnosti, aby sme sa o nich starali,
 • načisto neprimerane zúrivá reakcia,
 • žiadanie prehnaného odplatenia láskavostí, ktoré pre nás urobili v minulosti.
 • autoritatívne požadovanie z pozície moci.
 • ponižovanie/nadávanie,
 • vyhlásenie, že je to naša povinnosť.

Dopady na psychiku obete

 • pochybnosti o sebe („Narcista si je taký istý, asi mi niečo ušlo.“)
 • úzkosť
 • nešťastie
 • pocit nedostatočnosti z vlastnej osoby/konania
 • pocity viny, že svoje pocity pokladáte za dôležitejšie ako pocity druhého – v pozadí je presvedčenie, že na vás nezáleží, že naše pocity a potreby nie sú skutočné. Viny, že si všímate, čo sa vám nepáči.
 • pocit povinnosti zostať vo vzťahu, ktorého dynamika vám nevyhovuje, lebo partner je občas milý.

Iné následky

 • strhávanie zdravých hraníc
 • podkopávanie sebahodnoty
 • ustavične robíme to, čo robiť nechceme
 • berieme na seba emocionálne problémy druhých
 • správame sa vyhýbavo
 • snažíme sa vyhovieť, aby bol doma pokoj. Ten však nebude, leda ak prchavé okamihy, lebo narcista bude posúvať hranice stále ďalej: k životu potrebuje drámu. Páči sa mu, keď sme hyperreaktívni, stále v strehu pred nebezpečenstvom, zmätení a vyvedení z rovnováhy, lebo mu to dáva pocit moci.

POSTUPNOSŤ KROKOV

1. krok: STRACH

Môže ísť o strach z:

 • následkov, keď obeť nesplní požiadavky alebo priania narcistu.
 • opustenia/odvrhnutia – narcista obeť odizoluje od ostatných, čím jej zničí podpornú sieť a urobí ju závislou na sebe, takže ju môže ovládať.
 • odplaty. Hrozba ublížením obeti alebo tým, ktorých má rada – je veľmi účinná, lebo narcista je schopný ju vykonať.
 • odhalenia, verejnej hanby a výsmechu. Narcista hrozí, že vyzradí tajomstvá a trápne informácie. Obeť sa cíti zraniteľná, ponížená a nechránená. Narcista pri tom využíva svojich spojencov (lietajúce opice), zástupcov, špinavú kampaň.
 • rozčúlenia starého osamelého rodiča
 • výbuchu hnevu, konfrontácie a nevraživosti pri sebaobrane
 • o vlastnú fyzickú bezpečnosť.

Hrozí tu strata a bolesť. Potom narcista ľahko prechádza k ďalšiemu kroku.

 2. krok: Povinnosť

„Po všetkom tom, čo som pre teba obetoval(a)…“
„Ty nikdy / vždy….“
„Ja to nemôžem urobiť.“
„Si taký nevďačný.“
„Urobila si to, lebo…”
„Prečo nie?“
„Ja by som to pre teba urobila.“
„Si taký sebec.“
„Potrebujem tvoju pomoc“ (čiže ty toto teraz urobíš za mňa, kým ja budem robiť niečo príjemnejšie)
„Je to tvoja povinnosť.“

Narcista obeťou manipuluje, vyvoláva v nej pocit zaviazanosti, poukazuje na svoju nesebeckosť a obete – často verejne, aby vyvíjaný nátlak ešte znásobil. V prípade nesplnenia požiadaviek hrozí verejné odsúdenie. Obeť cíti povinnosť „splatiť svoj dlh“.

3. krok: Vina

„Už nemôžeme byť priatelia, ak ne…“
Rozčúlil/urazil si ma.“
Si taká bezcitná.“
„Nezarobíš dosť. (a neskôr) Si pridlho v práci a nevenuješ sa mi.“ (dvojitá väzba)
„Márniš čas s tvojimi kamoškami.“
„Si šťastný, čo?“ (A ja sa tu takto trápim.)

Príklad toxického rodiča: narcistický otec neschvaľuje, že ste slobodná a bezdetná. Nalieha, že ubieha čas na to, aby ste mu dali vnúčatá. Keď odpoviete, že ste ako slobodná šťastná, zúrivo a zúfalo sa na vás osopí: „Takže ja umriem bez vnúčat? Každým dňom som starší a chorejší, myslíš, že nechcem vidieť svoju dcéru, ako si založí rodinu? To takto sa mi odplácaš za to, čo som pre teba urobil? Čo si pomyslia tu v dedine, keď uvidia nevydatú ženu v tvojom veku? Je to hanba a potupa! Si hanbou rodiny!

Manipulatívny kruh sa uzatvoril, narcista je odhodlaný dostať, čo chce. Obeť sa cíti vystrašene, zaviazane a previnilo, a pomocou týchto emócií ju narcista ovláda.

Obrana:

 • Všímajme a uvedomujme si, čo sa deje, čo robí narcista a ako na to reagujeme. Akú povinnosť/vinu sa v nás narcista snaží vyvolať? Vie, čo na nás zaberá; na čo pri nás brnká?
 • Neodsudzujme sa, nehnevajme sa na seba, ak sme neurobili nič zlé, nepoddávajme sa vine a nenávisti k sebe.
 • Ten hlas v hlave nám nevraví pravdu, je to hlas toxického zneužívajúceho partnera: „Tvoje pocity sú chybné. Mýliš sa. Si šialená/ý, žiarlivá/ý. Hocikto je lepší, než ty a môže ťa nahradiť.“ Môžeme na to v duchu reagovať povedzme: „Zaujímavé, už zasa pochybnosti o sebe?“ alebo „No ale toto, to som už tuším počul.
 • Buďme k sebe láskaví, súcitní a trpezliví. Časom ten hlas v hlave zoslabne a naše hranice zosilnejú.
 • Prijmime za svoje presvedčenie, že je v poriadku, aby sme v živote zažívali lásku a radosť.
 • Upevnime sa v tom, kto sme ako človek. Vybudujme si silný pocit vlastnej identity.
 • Vytýčme narcistovi hranice, aby vedel, aké správanie alebo činy sú mimo čiaru a dôsledne trvajme na ich dodržiavaní (pri násilnom partnerovi to môže byť problém a nebezpečné). Zastaňme sa sami seba. Keď nás zhadzuje alebo zahanbuje, necúvajme. Dajme najavo, že také správanie nebude tolerované a buď to zmení, alebo okamžite odíde z našej prítomnosti.
 • Vyhľadajme odbornú pomoc, terapeuta so špecializáciou na narcizmus.
 • Vážme si sami seba. Nikto nemá právo nami nejako manipulovať alebo nás ovládať. Zaslúžime si rešpekt.
 • Nedajme sa nabudiť narcistickým rodičom. Ak naozaj nenachádzame nič, za čo by sme sa mali cítiť vinní a sme už dospelí, máme právo žiť svoj život z vlastnej slobodnej vôle, právo na vlastné rozhodnutia, priority a samostatnosť, a to aj keď s nimi toxický rodič nesúhlasí. Nemusíme mu vysvetľovať rozhodnutia týkajúce sa svojej kariéry, lásky alebo napr. toho, či budeme alebo nebudeme mať deti.

===

Prečítajte si: