Dvojitá väzba (manipulátorská technika)

V angličtine je známa pod názvom double bind (čítaj dabl bajnd). Ide o dilemu v komunikácii, keď sa vysloví správa s dvoma navzájom si odporujúcimi odkazmi. Je to nepríjemná situácia, na ktorú sa nedá vhodne reagovať. Vyvoláva stres, lebo ak človek splní jednu požiadavku, automaticky nemôže splniť druhú a naopak. Nemôže byť aj vlk sýty, aj ovca zostať celá. Čiže nech zareaguje akokoľvek, bude vnímaný ako neschopný, nedostatočný, ako ten, kto zlyhal. Hubovú polievku s výčitkami a kritiku má istú. Často ju používajú manipulátori (no nielen oni) ako prostriedok manipulácie alebo ovládania bez otvoreného nátlaku. Niekedy si bežný človek-nemanipulátor ani neuvedomuje, že ju používa. O manipuláciu ide vtedy, keď robíme niečo vedome, aby sme toho druhého dostali tam, kde ho potrebujeme mať, a to bez ohľadu na to, či to preňho bude dobré alebo nie.

Manipulátor chce len vaše dobro.
Nedajte si ho vziať.

Dvojitú väzbu je často ťažké v prvom okamihu rozpoznať a vzdorovať jej. Ide o patologickú formu komunikácie. Človek pritom často jedno hovorí a niečo iné robí.

Príklady:

  • Matka povie svojmu dieťaťu: „Musíš ma milovať.“
    Prvý príkaz znie: musíš, druhý (milovať ma) je o tom, že láska je spontánna a aby dieťa milovalo matku naozaj, musí to robiť samo od seba. Rozpor je v tom, že láska sa nedá prikázať.
  • Otec vraví dieťaťu: „Mám ťa rád“ – a súčasne ho od seba odstrkuje. („Ľúbim ťa – choď preč.“)
  • Manželka chce od manžela, aby veľa zarábal, ale potom sa sťažuje, že ho takmer vôbec nevidí a nevenuje sa deťom (alebo má byť už o troch doma) – kde sú hranice?
  • Manipulátor vám rád vyhadzuje na oči, že ste nevzdelaní, ale keď sa niečo spýtate, neodpovie a nepoučí vás, ale odvrkne: „Premýšľaj!“, prípadne „Je úplne zbytočné ti niečo vravieť, aj tak to nepochopíš.“ A tak máte stále pocit, že za nič nestojíte.
  • Šéf vojde v polovici decembra do Vašej kancelárie, zahlási, že si máte do konca roka vyčerpať zvyšnú dovolenku a potom Vám položí na stôl kopu fasciklov so slovami, že ich musíte vybaviť. Rozpor: Ak to máte vybaviť, na dovolenku môžete zabudnúť…

Obrana. Dvojitá väzba nás vyvedie z miery, ak ju včas neodhalíme a neohradíme sa. Treba sa spýtať  priamo, čo sa vlastne od nás žiada? Jedno alebo druhé? Manipulátora treba konfrontovať s nesplniteľnou požiadavkou. Potrebujeme od neho jasné a jednoznačné vyjadrenie.

  • „Čo vlastne chceš?“
  • „Čomu dávaš prednosť?“

 Inak skončíte v strese a ako neschopní. Treba zachovať pokoj, prípadne urobiť to, čo vyhovuje nám.

→ Mohlo by Vás zaujímať: