Vyhorenie (článok a test)

Koľko ľudí na smrteľnej posteli ľutovalo,
že nestrávili viac času v kancelárii?

V tejto spoločnosti zameranej na cieľ
môže byť pre nás pokušením,
aby sme sa hnali za úspechom
až za hranice svojich možností.
No keď to robíme, vravíme si, že
naša práca je dôležitejšia ako naše zdravie.
Bez zdravia úspech neznamená nič.
Žiadne povýšenie, zvýšenie platu
ani uznanie nebude znamenať nič,
ak nie ste šťastní a zdraví.
(Olivia Kram)

 Ak cítite, že sa blíži vyhorenie,
ste demoralizovaní a vyčerpaní,
pre všetkých bude lepšie,
ak sa stiahnete a dáte sa dokopy.

Odborný názov burn-out priniesol do sveta psychológie a psychiatrie v 70. rokoch Henrich Freudenberger. S vyhorením sa stretávame najmä v pomáhajúcich profesiách. Keď sme vyhorení, život sa stáva mechanickým, akoby sme nežili, vyhýbame sa veciam, ktoré ste predtým robili radi.

Druhy vyhorenia a symptómy

 • sociálne – necitlivosť voči druhým, zhoršené vzťahy, pocit odcudzenia a samoty,
 • telesné – pomalá rekonvalescencia, zvýšená bolesť, horší spánok, chronická fyzická únava / vyčerpanie, slabosť, chorľavosť, ťažkosti so spánkom a desivé sny,  sklon k závislostiam (alkohol, drogy, lieky – napr. proti úzkosti, tabak, kofeín), telesné ťažkosti (tráviaci trakt – bolesti brucha, hnačky, nechutenstvo alebo prejedanie sa, úbytok hmotnosti alebo priberanie; dýchací systém, sexualita, kardiovaskulárny systém…), nedostatok energie, nepravidelný režim,
 • existenčné – pocit menšej osobnej úspešnosti a že na ničom nezáleží,
 • emočné – cynizmus, strata ideálov, emocionálne vyčerpanie, depresívna nálada, nezáujem (apatia) a strata motivácie – z iniciátorov sa stávajú prizerajúci, neschopnosť tešiť sa (anhedónia), nervozita, podráždenosť, strach, hnev, úzkosť, , nespokojnosť, dysfória, neschopnosť uvoľniť sa, pocit smútku, znížené sebavedomie, pocity viny,
 • duševné – nesústredenosť, nepozornosť, zábudlivosť, neprítomnosť duchom, sužovanie sa, problém s pamäťou, zvýšená chybovosť, strata kreativity,
 • environmentálne – menšia schopnosť zvládať vysoko stresové prostredie a okolie,
 • duchovné – narušený vzťah s Bohom, hľadanie obetného baránka, duchovná otupenosť a zatrpknutosť.
Vyhorenie môže vyzerať aj takto:
„Už som zažila klienta, ktorému sa odohralo vyhorenie tak,
že sa jedného dňa vo firme vyzliekol do naha,
začal pobehovať po openspace kancelárii
a hlásiť požiarny poplach.“
(Mgr. Janette Šimková)

.

Čo najviac vedie k vyhoreniu?

perfekcionizmus, workoholizmus, vysoká výkonnosť, snaha urobiť všetko sám, nadmerné riešenie cudzích problémov, cieľavedomosť, súťaživosť, vytrvalosť, nízke sebavedomie, nízka tolerancia k záťaži, nedostatočná empatia, uzavretosť a nekomunikatívnosť, potreba pomáhať iným, nereálne očakávania, ženské pohlavie.

Fázy vyhorenia

 1. idealistické nadšenie – zaujatie, preťažovanie organizmu, túžba po sebarealizácii.
 2. stagnácia – únava, pochybnosti, demotivácia, nesplnené očakávania, problém s určením priorít, vytriezvenie, úzkosť, emocionálne a fyzické vyčerpanie, znížená imunita, napätie.
 3. frustrácia – psychické a fyzické vyčerpanie; dehumanizácia druhých ako obrana pred vyhorením, nevrlosť, agresivita, neochota, strata angažovanosti, odstup od druhých, hnev pri myšlienkach na prácu – tým všetkým trpia ľudia okolo vyhoreného človeka.
 4. apatia – odpor k povinnostiam, únava, nezáujem, sklamanie – emócie sa nás snažia zabrzdiť skôr, než sa fyzicky zničíme.
 5. úplné vyhasnutie – postavenie sa proti všetkému a všetkým, úplné psychické, emočné a fyzické vyčerpanie, prejavujúce sa telesnými ťažkosťami, ktoré často vedú k práceneschopnosti, negativizmus, nezáujem, ľahostajnosť. bolesti hlavy až migrény, ťažkosti s trávením, apatia, emocionálna nestabilita, ťažkosti so zaspávaním napriek pocitom únavy. redukcia tvorivosti, iniciatívy a spontánnosti, strata kontaktu s realitou.

TRPÍTE SYMPTÓMAMI VYHORENIA? (prieskum)

Ku každému výroku priraďte 1 – 5 bodov nasledovne:
1 = rozhodné nie – 5 = jasné áno.
Hodnoťte posledných 6 mesiacov

 1. Zdá sa mi, že čím viac pracujem, tým sú moje výsledky horšie.
 2. Desí ma chodiť každý deň do práce.
 3. Zdá sa mi, že mám menej fyzickej energie ako predtým.
 4. Rozčuľujú ma veci, ktoré mi predtým nevadili.
 5. Zisťujem, že sa stále viac stránim ľudí.
 6. Zdá sa mi, že som výbušnejší.
 7. Horšie sa sústreďujem.
 8. Stále viac zisťujem, že sa mi ráno nechce von z postele.
 9. Prestávam veriť svojim schopnostiam.
 10. Zdá sa mi stále ťažšie sústrediť sa na prácu.
 11. Je pre mňa ťažšie riskovať.
 12. Stále viac ma rozlaďujú moje neúspechy.
 13. V poslednom čase obviňujem zo svojej situácie Boha.
 14. Niekedy mám chuť od všetkého utiecť.
 15. Robí mi čím ďalej menšie starosti, či svoju prácu niekedy dokončím.
 16. Zdá sa mi, že všetko je po starom alebo dokonca horšie.
 17. Zdá sa mi, že všetko, čo sa snažím robiť, pohlcuje viac energie, než koľko jej mám.
 18. Zisťujem, že je pre mňa ťažké splniť aj jednoduché a rutinné úlohy.
 19. Želám si, aby ma ľudia nechali na pokoji.
 20. Zmeny, ktoré na sebe pozorujem ma skľučujú.

VÝSLEDKY:

0-30 – Vyhorenie vám nehrozí.
31-45 – Vykazujete niektoré zo syndrómov vyhorenia
46-60 – Zrejme sa nachádzate v počiatočnom štádiu vyhorenia.
61-75 – Rozhodne procesom vyhorenia prechádzate.
76 a viac – Prežívate pokročilé štádium vyhorenia.

(Myron D. Rush: Syndrom vyhoření.)

PREVENCIA A LIEČBA

Takmer všetko bude znovu fungovať,
ak to vytiahnete zo zásuvky
– vrátane vás.

 Čas strávený v prírode je najefektívnejší a najmocnejší spôsob, ako čeliť vyhoreniu a akejsi depresii, ktorú cítime, keď celý deň sedíme pred počítačom. (Richard Louv)

Čo pomáha?

 • Komplexná a dlhodobá spolupráca s odborníkom (psychológom, skúseným koučom, v rozvinutých prípadoch psychiatrom).
 • Šport, vychádzky.
 • Čas pre seba.
 • Nájdenie spôsobu, ako sa upokojiť.
 • Analýza, čo na práci milujeme a čo nenávidíme.
 • Vzdanie sa dokonalosti.
 • Budovanie podpornej vzťahovej siete.
 • Stanovenie limitov.
 • Rovnováha medzi prácou a osobným životom.
 • Myron D. Rush odporúča pozastavenie svojich činností a plnenia každodenných povinností na tak dlho, než si prehodnotíme život, stanovíme nové a správne ciele a priority, nový zmysel a naplnenie, a vyvážime svoje aktivity natoľko, aby sme mohli byť znovu produktívni. Ďalej pamätať na svoje obmedzenia, mať správny pohľad na prácu, vylúčiť neproduktívne činnosti, pravidelne prehodnocovať ciele a priority, čas na vychutnávanie života, hodnotný čas voľna a vzťah s Bohom na prvom mieste.
 • Plánovanie budúcnosti.

Vyhorenie a spoluzávislosť

Vyhorenie nie je len o tom, že zostávame dlho v práci. Ako je rozpísané v úvode, druhy vyhorenia sú rôzne. Spoluzávislí musia najmä

Buďme k sebe láskaví.
Sme dostatoční takí, akí v danej chvíli sme.

 Na konci tunela je svetlo, nový úsvit
– nevzdávajme to.