4F / 4 U – Štyri druhy reakcií na stress / traumu

Tieto štyri typy podvedomých, okamžitých, automatických a inštinktívnych reakcií na stresovú/nebezpečnú/záťažovú situáciu alebo hrozbu/traumu nám pomáhajú porozumieť našim pocitom a skúsenostiam. Možno zistíme, že využívame jeden typ reakcie, ktorému sme sa naučili v detstve. Tieto akútne stresové reakcie sú snahou vrátiť sa do stavu pokoja a kontroly, sú to akési „cesty do bezpečia“ a režimy prežitia.

Prvé 2 termíny vymyslel americký fyziológ Walter Cannon:

FIGHT ÚTOK

Symptómy: výbuch hnevu, agresivita, podráždenosť, ovládanie, šikana, krik, plač, násilie, stiahnutý žalúdok, zvýšený krvný tlak a pulz…
Kto: n
arcista, surovec, pripravený na hádky doma i na verejnosti
Prejav: Mýliš sa! Ja mám pravdu!
Možné otázky:
Aké mám chyby ja? Nekritizovať, neútočiť.

FLIGHT ÚTEK

Symptómy: úľak, nervozita, napätosť, potenie, úzkosť, panika, strach, chronické starosti, obsedantno-kompulzívne myšlienky a činy, problém pokojne obsedieť, perfekcionista… Utekáme pred nebezpečenstvom.
Kto: worholik, obsedanto-kompulzívna porucha, nadmerné premýšľanie.
Prejav: Rozprávajme sa o niečom inom.“
Možné otázky:
Pred čím utekám?

Posledné 2 reakcie sú z pera terapeuta Pete Walkera:

FREEZE USTRNUTIE

Symptómy: „mŕtvy chrobák“, kolaps; znecitlivenie, stuhnutie, tras, bledosť, zníženie tepu srdca, neschopnosť brániť sa, pohnúť sa a konať….
Ťažkosti s rozhodovaním, uviaznutý, rozštiepený, izolovaný, otupený, otupujúci sa rôznymi drogami.
Možné otázky: Nezaliezam do ulity? Neschovávam sa pred sebou/druhými?
Prejav: Ééééé…“ (nehovorí/nepočúva/neučí sa)

FAWN ÚSLUŽNOSŤ

Symptómy: okamžitá snaha vyhovieť agresorovi/druhým s cieľom vyhnúť sa konfliktu a presvedčiť o svojej lojalite, súhlase a ochote spolupracovať; lichotenie, sebazhadzujúci humor, uprednostňovanie potrieb druhých ľudí pred vlastnými, neschopnosť povedať nie, ťažkosti s vytyčovaním hraníc, spoluzávislosť
Možné riešenie: Riskovať vlastný osobný skutočný prejav a jeho možné odmietnutie

Hodnotenie

V skutočne ohrozujúcej situácii môžu byť tieto 4 reakcie užitočné, ale inak narobia viac škody ako osohu. Najväčšími stresormi v každodennom živote môžu byť pre nás práca, účty, deti, financie a zdravie. Vždy, keď začneme pociťovať napätie, dôležité je zdravé riadenie stresu.

Nezdravé reakcie na stres:

Spoločný menovateľ traumy: intenzívny strach, bezmocnosť, strata kontroly, hrozba zničenia. V odozve na traumu sa môžeme zaseknúť a zvládať ju nezdravo, napr. alkoholom, a drogami – čiže máme nábeh na duševné problémy (úzkosť a depresia) a závislosť.  Lenže závislosť je iba dočasným únikom, rovnako ako predpisované lieky na úzkosť a depresiu.

Zdravšie reakcie:

  • Nadýchnite sa a určite, či vaše reakcie na stresovú situáciu odrážajú realitu alebo vám spôsobujú zbytočne veľký stres.
  • Ako na vás tieto reakcie vplývajú? Pomáhajú vám napĺňať vaše potreby alebo ich skôr zanedbávať? Sú užitočné alebo kontraproduktívne?
  • Ak vám tieto reakciu spôsobujú spúšť v živote, porozprávajte sa s terapeutom. Možno máte úzkostnú poruchu.
  • Okrem terapie pomáhajú svojpomocné skupiny, dýchacie cvičenia, meditácia a iné.

⇒ Mohlo by Vás zaujímať: