Päť pohoničov (článok a test)

Čo nás v živote motivuje a poháňa?

Americký psychológ Taibi Kahler určil v roku 1975 päť motivátorov – pohoničov:

 1.   Please Others.     – Buď úslužný.
 2.   Be Strong.            – Buď silný.
 3.   Hurry Up.            – Ponáhľaj sa.
 4.   Try Hard.             – Snaž sa.
 5.   Be Perfect.           – Buď dokonalý.

Sú podvedomé a väčšinou si ich vytvárame v detstve podľa toho, ako sa k nám správajú naši rodičia. V rozumnej miere vedú k úspechu. Myslíme si, že keď sa budeme týchto motivátorov držať a spĺňať ich, budeme „v poriadku“, ľudia nás budú mať radi a vážiť si nás. Lenže dlhodobo to nedokážeme, a to nás frustruje. Stále sa snažíme o akúsi podmienenú lásku a cítime sa nedostatoční.

Určením a prekonávaním týchto „pohoničov“ môžeme zvýšiť svoju efektívnosť, tvorivosť, komunikáciu a vzťahy, dosiahnuť osobný rast a zmenu. Keď si uvedomujeme, čo sa nám vlastne odohráva v mysli, môžeme svoju reakciu zmeniť

 1.  Buď úslužný.
  = V poriadku si len vtedy, keď všetkým vyhovieš.
  Zmena: ⇒ Je v poriadku, aby si bol sám sebou.
 2.  Buď silný.
  = V poriadku si len vtedy, keď skrývaš svoje pocity a potreby pred ľuďmi.
  Zmena: ⇒ Je v poriadku, aby si bol otvorený a napĺňal svoje potreby.
 3.  Ponáhľaj sa.
  = V poriadku si len vtedy, keď to urobíš okamžite.
  Zmena: ⇒ Je v poriadku, aby si si dal načas.
 4.  Snaž sa.
  = V poriadku si len vtedy, keď sa veľmi snažíš všetko zvládať.
  Zmena: ⇒ Je v poriadku, keď to urobíš.
 5.  Buď dokonalý.
  =
  V poriadku si len vtedy, keď všetko robíš správne.
  Zmena: ⇒ Je v poriadku, aby si veci zvážil a vyhovel sebe.

OTESTUJTE SA

Ku ktorému z 5 poháňačov prirodzene inklinujete? Ku každej otázke môžete priradiť 1 až 3 body nasledovne:

 • áno – 3
 • občas – 2
 • nie – 1

Napíšte si body ku každej otázke.

 1. Skrývate alebo kontrolujete svoje pocity?
 2. Zdráhate sa požiadať o pomoc?
 3. Dávate si latku vysoko a potom sa kritizujete, keď ju nedosahujete?
 4. Robíte (najmä pre druhých) veci, ktoré vlastne nechcete robiť?
 5. Máte sklon robiť veľa vecí súčasne?
 6. Neznášate vzdávanie sa, stále dúfate, že tentoraz to vyjde?
 7. Je pre vás dôležité, aby ste mali PRAVDU?
 8. Je pre vás dôležité, aby vás MALI RADI?
 9. Máte sklon niečo začať a nedokončiť?
 10. Vytyčujete nerealistické časové ciele?
 11. Dáte sa vcelku ľahko presvedčiť?
 12. Neradi sa odlišujete?
 13. Máte sklon stavať sa (alebo ocitať sa) v pozícii, keď je na vás niekto závislý?
 14. Cítite sa nepríjemne (napr. otrávene, podráždene) malým neporiadkom alebo nezrovnalosťami?
 15. Popísali by ste sami seba ako rýchleho a rýchlo pri druhých strácate trpezlivosť?
 16. Neznášate, keď vás prerušia?
 17. Zvyčajne sa porovnávate s druhými a cítite sa primerane tomu menejcenný alebo lepší?
 18. Ocitáte sa chodiac v kruhu s nejakým problémom, cítite sa uviaznutý, ale neschopný nechať to tak?
 19. Máte sklon uvedomovať si, aký ste unavený alebo hladný, ale namiesto toho „idete ďalej“?
 20. Zvyknete hovoriť súčasne s inými alebo za nich dokončovať vety?
 21. Radi veci vysvetľujete podrobne a presne?
 22. Radi v práci radšej pokračujete, než o nej rozprávate?
 23. Robíte radi veci podľa seba?
 24. Nemáte radi konflikt?
 25. Máte sklon byť v skupine rebelom alebo piatym kolesom na voze?

BODOVANIE:

Spočítajte si body za otázky uvedené v týchto piatich súčtoch:

Súčet 1 – body za otázky č. 3, 7 14, 16, 21

Súčet 2 – body za otázky č. 4, 8, 11, 12, 24

Súčet 3 – body za otázky č. 5, 10, 15, 20, 22

Súčet 4 – body za otázky č. 1, 2, 13, 19, 23

Súčet 5 – body za otázky č. 6, 9, 17, 18, 25

A teraz si ku každému súčtu priraďte, o ktorého „pohoniča“ ide. Je možné, že vás to netiahne iba k jednému, ale k viacerým z nich:

Súčet 1 – body za „Buď dokonalý

Súčet 2 – body za „Buď úslužný

Súčet 3 – body za „Ponáhľaj sa“

Súčet 4 – body za „Buď silný

Súčet 5 – body za „Snaž sa