Marvin Moore: ODKOPNE NÁS BOH, KEĎ UROBÍME CHYBU?

Tak toto je dlhšie čítanie, ale verím, že užitočné, keď nás kvária výčitky, že zlyhávame – aj opakovane – a ťaží nás presvedčenie, že u Boha sme preto odpísaní. Ďakujem vydavateľstvu Pacific Press za povolenie zverejnenia na základe knihy od Marvina Moora, ktorá sa síce venuje závislostiam u kresťanov (najmä jej 2. časť), ale verím, že aj spoluzávislým má čo povedať. Pomocou dlhšieho teologického výkladu na začiatku a viacerých následných podobenstiev nám autor ukazuje, ako je to s naším prijatím u Boha, keď robíme chyby. Skúste si namiesto slova hriech dosadiť „zlyhanie, chyba“ a namiesto „pokušenia“ si dajte „závislosť“. Vydržte až do konca, stojí to za to. Marta

Musíme byť absolútne dokonalí? Aké pocity to vo vás vyvoláva? Nepripadáte si nedostatoční? Veríte tomu, že vždy, keď kresťan zhreší, okamžite preruší svoj vzťah s Ježišom a ten sa neobnoví, až kým svoj hriech nevyzná? Že keby teda medzi činom a vyznaním zomrel, isto by bol stratený?

Čítať viac

Darlene Lancer: UZDRAVENIE ZO SPOLUZÁVISLOSTI

Na spoluzávislosť sa často nazerá ako na vzťahový problém a mnohí ju považujú za ochorenie. V minulosti sa aplikovala na vzťahy s alkoholikmi a drogovými závislými. Je to vzťahový problém, lenže nejde o problematický vzťah s niekým iným, ale so sebou samým a práve ten sa potom odráža vo vzťahu s druhými.

Čítať viac

Darlene Lancer: SYMPTÓMY SPOLUZÁVISLOSTI

Termín spoluzávislosť je tu už takmer štyri desaťročia. Hoci sa pôvodne vzťahoval na manželských partnerov alkoholikov, najskôr nazývaných koalkoholici,  výskum ukázal, že charakteristické vlastnosti spoluzávislých sú vo všeobecnej populácii rozšírené viac, než sa domnievali. Vlastne zistili, že ak vás vychovávali v dysfunkčnej fodine alebo ak ste mali chorého rodiča, je pravdepodobné, že ste spoluzávislí. Nemajte z toho zlý pocit, ak sa vás to týka. Dysfunkčná je väčšina rodín v Amerike, takže sa to týka takmer každého, ste vo väčšine! Tiež sa zistilo, že spoluzávislé symptómy sa zhoršili, ak neboli liečené, ale dobrou správou je to, že sú zvrátiteľné. Nasleduje zoznam príznakov. Nemusia sa u vás objavovať všetky, aby ste boli posudzovaný ako spoluzávislý.

Čítať viac

PRISPÔSOBENIE V DYSFUNKČNÝCH RODINÁCH

Závislý je zaneprázdnený svojou závislosťou, partner sa snaží udržať rodinu pokope a deti sú ponechané samy na seba. Zle na nich vplýva krik, hádky a bitky. Z niektorých sa stanú šikanovatelia, iní sa výborne učia. Bez ohľadu na prejavy v správaní každé dieťa z takej rodiny bude mať problémy. Všetky sa musia naučiť primerane vyjadrovať svoje pocity, neskrývať ich a nesprávať sa tajnostkársky. Často cez sobáš odídu do inej rodiny a všetky problémy si prenesú do nej. Nezriedka si vezmú presne takého partnera ako bol závislý, prípadne mu chcú pomôcť, ale nevedia ako.

Čítať viac

KARPMANOV DRAMATICKÝ TROJUHOLNÍK

Karpmanov dramatický trojuholníkKarpmanov dramatický trojuholník je podstatou manipulácie vo vzťahoch. Zapĺňame pri nej prázdno v sebe pocitom moci a ovládania. Tento trojuholník po prvýkrát opísal Stephen Karpman vo svojom článku Rozprávky a analýza dramatického scenára (Fairy Tales and Script Drama Analysis) v roku 1968 a používa sa v psychológii a psychoterapii.

Čítať viac