Darlene Lancer: UZDRAVENIE ZO SPOLUZÁVISLOSTI

Na spoluzávislosť sa často nazerá ako na vzťahový problém a mnohí ju považujú za ochorenie. V minulosti sa aplikovala na vzťahy s alkoholikmi a drogovými závislými. Je to vzťahový problém, lenže nejde o problematický vzťah s niekým iným, ale so sebou samým a práve ten sa potom odráža vo vzťahu s druhými.

Čítať viac

Darlene Lancer: SYMPTÓMY SPOLUZÁVISLOSTI

Termín spoluzávislosť je tu už takmer štyri desaťročia. Hoci sa pôvodne vzťahoval na manželských partnerov alkoholikov, najskôr nazývaných koalkoholici,  výskum ukázal, že charakteristické vlastnosti spoluzávislých sú vo všeobecnej populácii rozšírené viac, než sa domnievali. Vlastne zistili, že ak vás vychovávali v dysfunkčnej fodine alebo ak ste mali chorého rodiča, je pravdepodobné, že ste spoluzávislí. Nemajte z toho zlý pocit, ak sa vás to týka. Dysfunkčná je väčšina rodín v Amerike, takže sa to týka takmer každého, ste vo väčšine! Tiež sa zistilo, že spoluzávislé symptómy sa zhoršili, ak neboli liečené, ale dobrou správou je to, že sú zvrátiteľné. Nasleduje zoznam príznakov. Nemusia sa u vás objavovať všetky, aby ste boli posudzovaný ako spoluzávislý.

Čítať viac

PRISPÔSOBENIE V DYSFUNKČNÝCH RODINÁCH

Závislý je zaneprázdnený svojou závislosťou, partner sa snaží udržať rodinu pokope a deti sú ponechané samy na seba. Zle na nich vplýva krik, hádky a bitky. Z niektorých sa stanú šikanovatelia, iní sa výborne učia. Bez ohľadu na prejavy v správaní každé dieťa z takej rodiny bude mať problémy. Všetky sa musia naučiť primerane vyjadrovať svoje pocity, neskrývať ich a nesprávať sa tajnostkársky. Často cez sobáš odídu do inej rodiny a všetky problémy si prenesú do nej. Nezriedka si vezmú presne takého partnera ako bol závislý, prípadne mu chcú pomôcť, ale nevedia ako.

Čítať viac

KARPMANOV DRAMATICKÝ TROJUHOLNÍK

Karpmanov dramatický trojuholníkKarpmanov dramatický trojuholník je podstatou manipulácie vo vzťahoch. Zapĺňame pri nej prázdno v sebe pocitom moci a ovládania. Tento trojuholník po prvýkrát opísal Stephen Karpman vo svojom článku Rozprávky a analýza dramatického scenára (Fairy Tales and Script Drama Analysis) v roku 1968 a používa sa v psychológii a psychoterapii.

Čítať viac