Darlene Lancer: SYMPTÓMY SPOLUZÁVISLOSTI

Termín spoluzávislosť je tu už takmer štyri desaťročia. Hoci sa pôvodne vzťahoval na manželských partnerov alkoholikov, najskôr nazývaných koalkoholici,  výskum ukázal, že charakteristické vlastnosti spoluzávislých sú vo všeobecnej populácii rozšírené viac, než sa domnievali. Vlastne zistili, že ak vás vychovávali v dysfunkčnej fodine alebo ak ste mali chorého rodiča, je pravdepodobné, že ste spoluzávislí. Nemajte z toho zlý pocit, ak sa vás to týka. Dysfunkčná je väčšina rodín v Amerike, takže sa to týka takmer každého, ste vo väčšine! Tiež sa zistilo, že spoluzávislé symptómy sa zhoršili, ak neboli liečené, ale dobrou správou je to, že sú zvrátiteľné. Nasleduje zoznam príznakov. Nemusia sa u vás objavovať všetky, aby ste boli posudzovaný ako spoluzávislý.

*   Hanba a nízka sebaúcta:

Pocit, že nie ste dosť dobrý alebo porovnávanie sa s druhými je znakom nízkej sebaúcty. Na sebaúcte je zradné to, že niektorí ľudia si o sebe veľa myslia, ale je to len kamufláž, pričom sa v skutočnosti cítia nemilovaní alebo nedostatoční. Zvyčajne nevedome sa pod tým skrývajú pocity hanby. Niektoré z vecí, ktoré idú ruka v ruke s nízkou sebaúctou sú pocity viny a perfekcionizmus. Ak je všetko dokonalé, nemáte zo seba zlý pocit.

*   Snaha zapáčiť sa ľuďom

Je to pekné, keď chcete urobiť láskavosť niekomu, na kom vám záleží, ale spoluzávislí si zvyčajne myslia, že nemajú na výber. Keď povedia „Nie“, zmocňuje sa ich úzkosť. Niektorí majú problém vôbec niekomu povedať „nie“.  Veľmi sa snažia a obetujú svoje vlastné potreby, len aby vyhoveli druhým.

*   Slabé hranice

Hranice sú akási pomyselná čiara medzi vami a druhými. Oddeľujú to, čo patrí vám od toho, čo náleží niekomu inému, a to sa týka nielen vášho tela, peňazí a majetku, ale aj vašich pocitov, myšlienok a potrieb. A najmä tu sa spoluzávislí dostávajú do ťažkostí. Ich hranice medzi nimi a druhými sú totiž nejasné alebo chabé. Cítia sa zodpovední za pocity a problémy druhých ľudí, alebo zo svojich vlastných problémov vinia niekoho iného.

Niektoré spoluzávislí majú zase hranice nemenné. Sú zablokovaní a uzatvorení a preto sa im druhí len ťažko priblížia. No a niekedy ľudia lietajú medzi slabými a nemennými hranicami.

*   Reaktívnosť

Následkom slabých hraníc reagujete na myšlienky a pocity každého. Ak niekto povie niečo, s čím nesúhlasíte, buď tomu uveríte, alebo sa začnete brániť. Jeho slová absorbujete, lebo hranice niet. Keby ste ju totiž mali, uvedomovali by ste si, že to bol len jeho názor a nie odraz vás a necítili by ste sa rôznosťou názorov ohrození.

*   Opatrovníctvo

Ďalším dopadom slabých hraníc je to, že ak má niekto problém, chcete mu pomôcť  až tak, že možno cítite vinu, ak tak neurobíte a strácate pritom seba. Je prirodzené, aby sme k niekomu pociťovali empatiu a súcit, ale spoluzávislí začnú dávať druhých ľudí pred seba. Oni vlastne potrebujú pomáhať a môžu sa cítiť odmietnutí, ak ten druhý ich pomoc nechce. Okrem toho sa naďalej pokúšajú pomáhať a napraviť toho druhého, aj keď ich rady evidentne neprijíma. Sebaúcta niektorých spoluzávislých závisí od ich potrebnosti.

*   Ovládanie

Ovládanie spoluzávislým pomáha, aby sa cítili bezpečne a isto. Každý potrebuje určitú kontrolu nad udalosťami vo svojom živote. Nechceli by ste žiť v ustavičnej neistote a chaose, ale u spoluzávislých ovládanie obmedzuje ich schopnosť riskovať a zdieľať sa so svojimi pocitmi. Niekedy trpia závislosťou, ktorá im pomáha buď sa uvoľniť, ako napr. alkoholizmom, alebo im pomáha utlmovať ich pocity, napr. workoholizmus, aby sa v blízkych vzťahoch necítili byť mimo kontroly.

Spoluzávislí tiež potrebujú ovládať tých, čo sú im blízko, lebo potrebujú, aby sa tí druhí správali určitým spôsobom, aby sa cítili v poriadku. Je to tak, že zavďačovanie sa a opatrovníctvo sa môže používať na ovládanie druhých a manipulovanie s nimi. Spoluzávislí môžu byť prípadne aj panovační a hovoriť druhým, čo by robiť mali a čo nie. Toto je porušovanie hranice niekoho iného.

*   Nefungujúca komunikácia

Pre spoluzávislých je problém, keď majú oznamovať svoje myšlienky, pocity a potreby. Samozrejme, ak neviete, čo si myslíte, cítite alebo potrebujete, stáva sa to problémom. Inokedy to síce viete, ale si to nepriznáte. Bojíte sa povedať pravdu, lebo nechcete nahnevať niekoho iného. Namiesto toho, aby ste povedali: „Nepáči sa mi to“, možno predstierate, že je to v poriadku, alebo niekomu poviete, čo má robiť. Komunikácia sa stáva nečestnou a mätúcou, keď sa kvôli vlastnému strachu pokúšame tým druhým manipulovať.

*   Obsesie

Spoluzávislí majú sklon premýšľať o druhých alebo o vzťahoch. Často sa snažia uhádnuť, čo si ten druhý myslí, alebo čo cíti a prečo. Je to spôsobené závislosťou na druhých a úzkosti z odmietnutia, spôsobenej hanbou. Z toho istého dôvodu sa môžu stať priam posadnutými, keď si myslia, že ste urobili, alebo mohli by ste urobiť „chybu“.

Niekedy môžete skĺznuť do fantazírovania o tom, aké by ste veci chceli mať, alebo o niekom, koho milujete, aby ste sa vyhli bolesti z prítomnosti. Je to jeden zo spôsobov, ako zostať v poprení, ako sa o tom hovorí nižšie, ale bráni vám to v prežívaní svojho života.

*   Závislosť

Aby mali spoluzávislí zo seba dobrý pocit, potrebujú, aby ich druhí ľudia mali radi, a boja sa, že budú odmietnutí alebo opustení, napriek tomu, že dokážu fungovať samostatne. Iní spoluzávislí potrebujú byť vždy v nejakom vzťahu, lebo sa cítia zdeprimovaní alebo osamelí, keď sú príliš dlho sami. Kvôli tomuto je pre nich ťažké vzťah ukončiť, a to aj vtedy, keď je bolestivý alebo keď sú v ňom zneužívaní. Nakoniec sa cítia ako v pasci.

*   Popieranie

Čo sa týka pomoci pri spoluzávislosti, jedným z problémov, ktorým pritom čelia je ten, že spoluzávislosť popierajú, sú toho názoru, že tento problém sa ich netýka. Zvyčajne si myslia, že problém je v niečom inom alebo v situácii. Buď sa stále sťažujú alebo sa snažia napraviť toho druhého, alebo idú z jedného vzťahu alebo práce do druhej a nikdy si nepriznajú, že problém je v nich.

Spoluzávislí popierajú aj svoje pocity a potreby. Častokrát nevedia, čo vlastne cítia a namiesto toho sa zameriavajú na pocity druhých. To isté sa týka aj ich potrieb. Venujú pozornosť potrebám druhých ľudí a nie svojim vlastným. Možno si odopierajú svoju potrebu miesta a autonómie. Hoci sa niektorí spoluzávislí môžu javiť ako núdzni, iní si počínajú ako sebestační, keď príde na potrebu pomoci. O pomoc nepožiadajú a majú problém ju prijať. Popierajú vlastnú zraniteľnosť a potrebu lásky a intimity.

*   Problémy s intimitou

Týmto nenarážam na sex, hoci sexuálna dysfunkcia je často odrazom problému s dôvernosťou. Hovorím o otvorenosti a blízkosti s niekým v intímnom vzťahu. Kvôli hanbe a slabým hraniciam sa možno bojíte, že budete posudzovaní, odmietnutí alebo opustení. Na druhej strane sa možno bojíte toho, že vo vzťahu budete „dusení“ a stratíte svoju nezávislosť. Môžete popierať svoju potrebu blízkosti a mať pocit, že váš partner chce priveľa vášho času – a on sa zase sťažuje, že ste nedostupní, ale popiera svoju potrebu oddelenosti.

*   Bolestné emócie

Spoluzávislosť vytvára stres a vedie k bolestným pocitom. Hanba a nízka sebaúcta vedie k úzkosti a strachu z toho, že:

  • budeme súdení,
  • budeme odmietnutí alebo opustení,
  • urobíme chyby,
  • zlyháme,
  • budeme blízko a budeme sa cítiť ako v pasci,
  • budeme sami.

Všetky tieto symptómy vedú k pocitom hnevu a zatrpknutosti, depresie, beznádeje a zúfalstva. Keď je tých pocitov priveľa, môžete sa cítiť otupení.

Existuje pomoc pri uzdravovaní a zmene. Prvým krokom je vyhľadať poradenstvo a pomoc. Tieto symptómy sú hlboko zakorenené návyky a ťažko ich rozpoznáte a zmeníte sami. Pripojte sa k niektorému programu 12 krokov, ako napr. CoDa (anonymní spoluzávislí) alebo vyhľadajte poradenstvo. Urobte si cvičenia v mojich knihách, Conquering Shame and Codependency: 8 Steps to Freeing the True You a Codependency for Dummies a mojich elektronických knihách 10 Steps to Self-Esteem a How to Speak Your Mind – Become Assertive and Set Limits, aby ste si vybudovali sebaúctu a stali sa asertívnejšími.

©Darlene Lancer, MFT 2012 – uverejnené s povolením autorky zo 7.10.2014. Pôvodný článok: Symptoms of Codependency.
Preklad: © Marta

Prečítajte si aj: Darlene Lancer: Uzdravenie zo spoluzávislosti

Darlene Lancercover full codependency for dummiesDarlene Lancer je manželská a rodinná terapeutka s oprávnením a odborníčka na vzťahy a spoluzávislosť. Je autorkou dvoch kníh: Conquering Shame and Codependency: 8 Steps to Freeing the True You a Codependency for Dummies. K jej elektronickým knihám patria tieto: 10 Steps to Self-Esteem, Spiritual Transformation in the Twelve Steps, How To Speak Your Mind – Become Assertive and Set Limits a Codependency Recovery Daily Reflections.

ConqueringShamePani Lancer radí jednotlivcom a párom už 27 rokov a koučuje v medzinárodnom meradle. Je vyhľadávanou rečníčkou na národných konferenciách, v rozhlase a odborných skupinách a inštitúciách. Jej články vychádzajú v odborných časopisoch a na internetových stránkach o duševnom zdraví, vrátane jej vlastnej www.darlenelancer.com a www.whatiscodependency.com, kde môžete získať bezplatnú kópiu „14 tipov odpútania sa“ (14 Tips for Letting Go”. Nájdete ju na www.youtube.com, Twitteri @darlenelancer a Facebooku. Kontaktovať ju môžete na info@darlenelancer.com.