Darlene Lancer: SYMPTÓMY SPOLUZÁVISLOSTI

Termín spoluzávislosť je tu už takmer štyri desaťročia. Hoci sa pôvodne vzťahoval na manželských partnerov alkoholikov, najskôr nazývaných koalkoholici,  výskum ukázal, že charakteristické vlastnosti spoluzávislých sú vo všeobecnej populácii rozšírené viac, než sa domnievali. Vlastne zistili, že ak vás vychovávali v dysfunkčnej fodine alebo ak ste mali chorého rodiča, je pravdepodobné, že ste spoluzávislí. Nemajte z toho zlý pocit, ak sa vás to týka. Dysfunkčná je väčšina rodín v Amerike, takže sa to týka takmer každého, ste vo väčšine! Tiež sa zistilo, že spoluzávislé symptómy sa zhoršili, ak neboli liečené, ale dobrou správou je to, že sú zvrátiteľné. Nasleduje zoznam príznakov. Nemusia sa u vás objavovať všetky, aby ste boli posudzovaný ako spoluzávislý.

Čítať viac