Darlene Lancer: UZDRAVENIE ZO SPOLUZÁVISLOSTI

Na spoluzávislosť sa často nazerá ako na vzťahový problém a mnohí ju považujú za ochorenie. V minulosti sa aplikovala na vzťahy s alkoholikmi a drogovými závislými. Je to vzťahový problém, lenže nejde o problematický vzťah s niekým iným, ale so sebou samým a práve ten sa potom odráža vo vzťahu s druhými.

Spoluzávislosť je v podhubí všetkých závislostí. Hlavný symptóm tejto závislosti sa prejavuje ako spoliehanie sa na osobu, látku alebo proces (t.j. činnosť, napr. hazardné hráčstvo alebo závislosť na sexe). Namiesto toho, aby sme mali zdravý vzťah so sebou samými, väčšiu dôležitosť dávame niečomu alebo niekomu. Časom sa naše myšlienky, pocity a činy točia okolo tej druhej osoby, činnosti alebo látky a stále viac opúšťame svoj vzťah so sebou samými.

Uzdravenie so sebou prináša 180° obrat v tomto vzorci správania, aby sme sa znovu spojili so svojím skutočným ja, uznávali ho a konali podľa neho. Uzdravenie rozvíja nasledujúce charakteristické vlastnosti:

*   Ste autentickí.
*   Ste nezávislí.
*   Ste schopní dôvernosti.
*   Vaše hodnoty, myšlienky, pocity a činy sa zjednotia a zosúladia.

Zmena nie je ľahká. Žiada si čas a patria k nej nasledujúce štyri kroky (v angličtine 4A):

1. Abstinencia (abstinence)

Abstinencia alebo triezvosť je pre uzdravenie sa zo spoluzávislosti nutná. Cieľom je znovu zamerať svoju pozornosť na seba, mať skôr interné, ako externé „riadiace stredisko“. To znamená, že vaše činy sú primárne motivované vašimi hodnotami, potrebami a pocitmi, nie niekoho iného. Učíte sa tie potreby napĺňať zdravými spôsobmi. Dokonalá abstinencia alebo triezvosť nie je potrebná pre napredovanie a je nemožná, čo sa týka závislosti na ľuďoch. Druhých potrebujete a závisíte od nich a preto vo vzťahoch dávate a robíte kompromisy. Namiesto abstinencie sa učíte odpútavať a nie ovládať, prípadne snažiť sa zapáčiť alebo byť druhými posadnutí. Stávate sa nasmerovanejšími na seba a samostatnejšími.

Ak ste zapletený s človekom, ktorý zneužíva alebo závislým, alebo ste vyrástli ako dieťa takého človeka, možno máte strach popudiť svojho partnera a môže si to vyžadovať veľkú odvahu, aby ste skoncovali s týmto vzorcom správania, pri ktorom sa vzdávate svojej moci a dávate ju niekomu inému.

2. Uvedomovanie si (awareness)

Vraví sa, že typickým znakom závislosti je popieranie. Je to pravda, či už ste alkoholik alebo alkoholika milujete. Závislí nielenže popierajú svoju vlastnú závislosť – či už na droge, činnosti alebo osobe -, popierajú aj svoje pocity a najmä svoje potreby, obzvlášť emocionálne potreby starostlivosti a dôvernosti.

Možno ste vyrastali v rodine, kde sa vám starostlivosti nedostávalo, vaše názory a pocity sa nerešpektovali a vaše emocionálne potreby neboli primerane naplnené. A tak ste sa časom namiesto toho, aby ste riskovali odmietnutie alebo kritiku naučili svoje potreby a pocity ignorovať , uverili ste, že chyba je vo vás. Niektorí sa rozhodli, že sa stanú sebestačnými a/alebo nájdu útechu v sexe, jedle, drogách alebo práci.

Všetko toto vedie k nízkej sebaúcte. Aby ste tieto ničivé návyky zvrátili, najskôr si ich musíte uvedomovať. Najškodlivejšou prekážkou sebaúcty je negatívny rozhovor so sebou. Väčšina ľudí si neuvedomuje svoje vnútorné hlasy, ktoré ich tlačia a kritizujú – svojho „nútiteľa“, „perfekcionistu“ a „kritika“. Pomôcť môže praktická elektronická kniha 10 Steps to Self-Esteem – The Ultimate Guide to Stop Self-Criticism, ktorú som napísala.

3. Prijatie (acceptance)

K uzdraveniu zásadne patrí sebaprijatie. To nie je len jeden krok, ale celoživotná cesta. Ľudia prichádzajú do terapie, aby sa zmenili a neuvedomujú si, že to, čo treba urobiť je prijať sa. Je iróniou, že skôr, ako sa môžete zmeniť, musíte prijať danú situáciu. Ako sa hovorí: „To, čo odmietate prijať, pretrváva.“

Pri uzdravovaní sa odkrýva viac o vás, odkrýva sa to, čo si vyžaduje prijatie a aj samotný život prináša obmedzenia a straty, ktoré musíme prijímať. Toto je zrelosť. Prijímanie reality otvára dvere príležitosti. Potom nastáva zmena. Objavia sa nové nápady a energia, ktorá predtým viazla kvôli sebaobviňovaniu a boju proti realite. Napríklad keď sa cítite smutní, osamelí alebo vinní, namiesto toho, aby ste si privodili ešte horšie pocity, máte so sebou súcit, utíšite sa a podniknete kroky potrebné na to, aby ste sa cítili lepšie.

Sebaprijatie znamená, že nemusíte vyhovieť každému zo strachu, že vás nebude mať rád. Rešpektujete svoje potreby a nepríjemné pocity a odpúšťate sebe i druhým. Táto zhovievavosť voči sebe vám umožňuje, aby ste o sebe uvažovali bez sebakritiky. Vaša sebaúcta a sebadôvera rastie a následne nedovoľujete druhým, aby vás zneužívali alebo vám vraveli, čo máte robiť. Namiesto manipulovania sa stávate hodnovernejšími a asertívnejšími a ste schopní väčšej dôvernosti.

4. Čin (action)

S pochopením bez činu zájdete len po určitý stupeň. Aby ste rástli, uvedomovali si seba a prijímali sa, pochopenie musí doprevádzať nové správanie. Patrí k nemu riskovanie a odváženie sa vyjsť mimo svojej zóny pohodlia. Môže to znamenať, že sa ozvete, skúsite niečo nové, idete niekam sami alebo stanovíte nejakú hranicu. Znamená to vytýčenie aj vnútorných hraníc, keď dodržiavate sľuby, ktoré ste dali sami sebe alebo vravíte „nie“ svojmu kritikovi alebo iným starým návykom, ktoré chcete zmeniť. Namiesto toho, aby ste očakávali, že druhí naplnia všetky vaše potreby a urobia vás šťastnými, učíte sa robiť kroky na ich naplnenie a robíte veci, ktoré vás napĺňajú a prinášajú spokojnosť so životom.

Vždy, keď skúšate nové správanie alebo riskujete, učíte sa niečo nové o sebe ao svojich pocitoch a potrebách. Získavate silnejší zmysel pre seba, budujete si sebadôveru a sebaúctu. Nabaľuje sa to v pozitívnej spätnej väzbe ako protiklad k zostupnej špirále spoluzávislosti, ktorá vytvára viac strachu, depresie a nízkej sebaúcty.

Slová sú činy. Majú moc a odrážajú vašu sebaúctu. Stávanie sa asertívnejšími je proces učenia sa a azda najmocnejší nástroj v uzdravení. Asertívnosť si vyžaduje, aby ste poznali sami seba a riskovali, že to zverejníte. Prináša to so sebou stanovenie hraníc. Toto je rešpektovanie a uznávanie seba. Stávate sa autorom svojho života – toho, čo budete robiť a čo nie a ako s vami budú ľudia zaobchádzať. Nakoľko je asertívnosť pre uzdravenie taká zásadná, napísala som knihu How to Speak Your Mind – Become Assertive and Set Limits.

Návodom sú tieto štyri A. Zistite si o uzdravovaní všetko, čo môžete. Pridajte sa k programu 12 krokov a začnite si viesť denník, aby ste sa lepšie spoznali. Kniha Codependency for Dummies detailne osvetľuje plán uzdravenia s cvičeniami na sebaobjavovanie, tipy a každodenné pripomienky. Vaše uzdravenie musí byť vašou prioritou. A čo je najdôležitejšie, buďte k sebe na svojej ceste láskaví.

© Darlene Lancer 2013 – uverejnené s láskavým povolením autorky zo 7.10.2014. Pôvodný článok: Recovery from Codependency.
Preklad: © Marta

O symptómoch spoluzávislosti si môžete prečítať v Darlene Lancer: Symptómy spoluzávislosti

Darlene Lancercover full codependency for dummiesDarlene Lancer je manželská a rodinná terapeutka s oprávnením a odborníčka na vzťahy a spoluzávislosť. Je autorkou dvoch kníh: Conquering Shame and Codependency: 8 Steps to Freeing the True You a Codependency for Dummies. K jej elektronickým knihám patria tieto: 10 Steps to Self-Esteem, Spiritual Transformation in the Twelve Steps, How To Speak Your Mind – Become Assertive and Set Limits a Codependency Recovery Daily Reflections.

ConqueringShamePani Lancer radí jednotlivcom a párom už 27 rokov a koučuje v medzinárodnom meradle. Je vyhľadávanou rečníčkou na národných konferenciách, v rozhlase a odborných skupinách a inštitúciách. Jej články vychádzajú v odborných časopisoch a na internetových stránkach o duševnom zdraví, vrátane jej vlastnej www.darlenelancer.com a www.whatiscodependency.com, kde môžete získať bezplatnú kópiu “14 tipov odpútania sa” (14 Tips for Letting Go”. Nájdete ju na www.youtube.com, Twitteri @darlenelancer a Facebooku. Kontaktovať ju môžete na info@darlenelancer.com.