KARPMANOV DRAMATICKÝ TROJUHOLNÍK

Karpmanov dramatický trojuholníkKarpmanov dramatický trojuholník je podstatou manipulácie vo vzťahoch. Zapĺňame pri nej prázdno v sebe pocitom moci a ovládania. Tento trojuholník po prvýkrát opísal Stephen Karpman vo svojom článku Rozprávky a analýza dramatického scenára (Fairy Tales and Script Drama Analysis) v roku 1968 a používa sa v psychológii a psychoterapii.

Čítať viac