Naučená bezmocnosť

Pri prekonávaní spoluzávislosti sa síce učíme bezmocnosti (v 1. kroku sme si „priznali bezmocnosť“, ale „nad druhými, spoluzávislosťou a jej dôsledkami“. Naučená bezmocnosť je niečo iné a nežiaduce. K slovu sa tu dostáva aj modlitba vyrovnanosti:

Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť, odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem a múdrosť, aby som ich od seba rozpoznal.“

NAUČENÁ BEZMOCNOSŤ

Vzniká po opakovanej stresujúcej situácii. Je to presvedčenie, že nezáleží na tom, čo robím, lebo nie je možné kontrolovať alebo zmeniť výsledky / zlú situáciu alebo z nej uniknúť. Vyústi to do absencie snahy, aj ako prevencia bolesti, ale často vedie k depresii. Vzdávame to s akýmikoľvek pokusmi o zlepšenie situácie.

SYMPTÓMY:

 • nízka sebaúcta,
 • frustrácia,
 • pasivita,
 • nedostatok snahy,
 • vzdanie sa,
 • negativita,
 • apatia.

AKO JU PREKONAŤ

 1. Rozpoznajte a akceptujte svoje naučené povedomie a príďte mu na koreň.
 2. Identifikujte svoje presvedčenia, ktoré vás obmedzujú. Preformulujte ich pozitívne a optimisticky.
 3. Sledujte, ako sa sami sebe prihovárate a hovoríte o sebe. Prejdite na pozitívnu nôtu.
 4. Zlepšite si svoje sebauvedomovanie písaním denníka.
 5. Stanovte si ciele: konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené.
 6. Každý deň urobte nejaký malý krok.
 7. Oslavujte malé víťazstvá a dôležité míľniky.
 8. Naučte sa o seba dobre starať.

⇒ Prečítajte si: