Je nádej (citát)

  • Som radom veľkých prehier a malých víťazstiev a žasnem tak ako ostatní, že som sa dostal(a) až sem.
  • Pamätaj, ako ďaleko si už prišiel, nielen ako ďaleko ešte musíš ísť. Nie si tam, kde chceš byť, ale ani tam, kde si býval.
  • Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? – Izaiáš 43,18.19
  • … zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. – Filipským 3,13
  • Ak si myslíš, že si pokazil Boží plán pre tvoj život, upokoj sa, priateľu. Taký silný nie si.
  • Nemáš pod kontrolou to, odkiaľ si prišiel. No môžeš sa rozhodnúť, kam pôjdeš ďalej.