Melody Beattie: Zamyslenia na každý deň

Preklady zamyslení z troch zbierok sú s povolením Melody Beattie zverejňované na FB stránke Melody Beattie – Každodenné zamyslenia. Zamyslenia sú preložené zo stránky http://melodybeattie.com/meditations/.
Zverejňovanie slovenských prekladov s povolením Melody Beattie z 28.4.2012. (c) Všetky práva vyhradené, originálu i prekladu.

Ide o tieto 3 knihy zamyslení:

 • The Language of Letting Go. Jazyk vzdávania sa.
  Journal. A Meditation Book and Journal for Daily Reflection – Denník. Kniha zamyslení a denník na každodenné rozjímanie. (Hazelden, 2003).
  Úvahy o hlavných otázkach spoluzávislosti. Melody Beattie povzbudzuje čitateľov, aby si verili na svojej ceste k starostlivosti o seba. Každé zamyslenie je naplnené osobnou vrúcnosťou a vhľadom, ktoré Melody vnáša do svojich kníh.
 • More Language of Letting Go. Viac jazyka vzdávania sa
  366 New Daily Meditations – 33 denných zamyslení. (Hazelden, 1990).
  Melody Beattie znovu vyjaduje svoj súcitný vhľad ohľadne podpory duchovného a emocionálneho zdravia a uzdravenia. Svoju pozornosť obracia na vzťahy a všetky radosti a výzvy s nimi spojené. Autorkine úvahy vyjadrujú myšlienky a pocity, ktoré majú spoločné muži a ženy pri uzdravovaní. Tento nový zväzok zamyslení je napísaný priamym, nesentimentálnym štýlom jej bestsellerov a ponúka novým i dlhoročným čitateľom rady o trvalých vzťahových otázkach ako je kapitulácia a jej nekončiaci význam; manipulácia a jej škodlivé účinky; čestnosť ohľadne pocitov; bránenie sa; závislosť na dráme; zdravá komunikácia; pretrvávajúce otázky súvisiace s rodinou, kde človek vyrástol; nezdravé tendencie k opatrovaniu druhých, hoci už vieme lepšie a vrcholy a údolia kolísavej sebaúcty.
 • 52 Weeks of Conscious Contact.
  Meditations for Connecting with God, Self and Others. Meditácie pre spájanie sa s Bohom, so sebou a druhými (Hazelden, 2003).
  Čo stojí v ceste vyrovnanosti? Pre väčšinu ľudí je odpoveď ŽIVOT – tie každodenné rozptýlenia, povinnosti a sklamania, ktoré spôsobujú chaos a zmätok. Melody Beattie, autorka svojpomocných kníh, prináša vo svojej novej knihe zamyslení na jednotlivé týždne novú nádej jednotlivcom, ktorí túžia žiť vyrovnanejšie. Autorka sa venuje kľúčovým otázkam starostlivosti o seba, vrátane toho, ako porporovať vnútorný pokoj, kedy osloviť druhých, ako zrealizovať dobré úmysly, kde si urobiť čas na zábavu a ako si pestovať hlbší modlitebný život. Jej hĺbavá próza a praktické rady dávajú nové príležitosti na uvažovanie, afirmácie a zmenu.

 

 

http://melodybeattie.com/meditation-guides/