Daphne K.: 12 KROKOV S JEŽIŠOM

obálka_12 krokov s JežišomPríbeh o liečbe a uzdravení. Bratislava, Lúč 2008. 352 s.

Autorkina životná skúsenosť je plná nádeje, je dojemným dôkazom Božej moci, ktorá mení život a prináša nám uzdravenie vtedy, keď sa zdá, že všetko sa vymklo spod kontroly. Kniha je mimoriadne užitočná a povzbudzujúca pre každého, kto žije v manželstve či v rodine s osobou so závislosťou.

Prvým spoločenstvom Dvanástich krokov boli Anonymní alkoholici. Potom prišlo spoločenstvo Al–Anon pre rodiny alkoholikov, poznačené podobným spôsobom. Nasledovalo mnoho ďalších (napríklad pre závislých od jedla, gamblerov, závislých od sexu a workoholikov), ako aj pre ich rodiny. Tieto programy sú kombináciou láskavej podpory ich členov, úžasnej otvorenosti a ochoty nechať Boha, aby bol Bohom a aby v nás vykonal to, čo my sami nedokážeme. Priniesli už uzdravenie miliónom ľudí na celom svete. Autorka ich stručne popisuje takto: „Ja nemôžem, on (Boh) môže, nechaj ho.“ Pomáhajú teda napojiť sa alebo znovunapojiť sa na Boha, ako ho každý z nás chápe. Neobsahujú žiadne náboženské predpisy.

Ich účinnosť objavíte na pozadí autorkinho životného príbehu ako manželky alkoholika, ktorý sa napriek všetkému stal príbehom nádeje a uzdravenia.

Vzácnymi sú najmä jej zápisky z denníka, predovšetkým dôverné rozhovory s Bohom prinášajúce veľa svetla a múdrosti.

Skutočný príbeh, ktorý prináša uzdravenie!

Ukážka z knihy:

12 krokov jednoducho