Janet Geringerová-Woititzová, Ed. D.: DOSPĚLÉ DĚTI ALKOHOLIKŮ

obálka_Dospělé děti alkoholikúColumbus, Praha 1998. 180 s.

⇒ v slovenčine vyšlo pod názvom „Dospelé deti alkoholikov“.

„Pro učitele spatřuji nesmírnou přínosnost této knihy, neboť vychovateli odhaluje často tak diskutovanou a nevysvětlitelnou problematiku chování a jednání děti, zmítajících se mezi úspěšností a lajdáctvím, mezi poctivostí a podvůdky, mezi nadšením a liknavostí; hledajících tam, kde ostatním je jasno; překračujících běžně stanovenou mravní normu a jindy hlubokou citlivost pro spravedlnost a pravdivost. Málokdo z vychovatelů si však uvědomí, že příčina např. nesoustředěnosti může být v tom, že dítě nemělo možnost se zahloubat ani do hry, ani žádnou činnost v klidu dokončit, takže k výcviku těchto dovedností dojít víceméně nemohlo. Jak mělo získat úctu k autoritě, když doma nesvéprávná, sebeponižující, potácející se troska vzbuzovala v konečné fázi spíše pohrdání?“ – Jiřina Peštová

J.G.Woititzová je zakladatelkou a prezidentkou Institutu pro poradenství a školení West Caldewellu v New Jersey, který se specializuje na práci s dysfunkčními rodinami a jednotlivci. Po více než deseti letech práce s nimi nabízí svým čtenářům ověřená doporučení a náměty jak se uzdravit.