Som dospelé dieťa alkoholika? (test)

Máte problémy dospelého dieťaťa alkoholika?

Odpovedzte si na tieto otázky:

 

 

 1. Cítim sa často izolovaný a mám strach z ľudí, najmä z vplyvných ľudí?
 2. Hľadám často uznanie a súhlas? Strácam pritom svoju vlastnú totožnosť?
 3. Bojím sa nahnevaných ľudí? Mám prílišný strach z osobnej kritiky?
 4. Mám často pocit, že som obeťou v zamestnaneckých a osobných vzťahoch?
 5. Občas mám pocit, že mám príliš vyvinutý zmysel pre zodpovednosť, ktorý ma núti starať sa skôr o druhých ako o seba?
 6. Je pre mňa ťažké vidieť svoje vlastné chyby a svoju zodpovednosť k sebe?
 7. Robím si výčitky, keď sa snažím presať svoje vlastné záujmy, namiesto toho, aby som sa podvolil druhým?
 8. Milujem vzrušenie?
 9. Pletiem si lásku s ľútosťou a mám sklony milovať ľudí, ktorých môžem ľutovať a zachraňovať?
 10. Je pre mňa ťažké vyjadrovať svoje pocity vrátane pocitov radosti a šťastia?
 11. Posudzujem sa príliš prísno?
 12. Mám nedostatok sebaúcty?
 13. Cítim sa často opustený?
 14. Je moje správanie skôr pasívne ako aktívne?

Tejto téme sa venuje kniha Dospelé deti alkoholikov.