Výber partnera

Treba si byť vedomý tejto svojej tendencie. Je veľmi pravdepodobné, že keď spoluzávislý vojde do miestnosti plnej ľudí, ten proťajšok, ktorý ho začne silno priťahovať, je s najväčšou pravdepodobnosťou ten, pred ktorým by mal čo narýchlejšie utekať. Moja kamarátka to vyjadruje slovami: „Na mňa sa lepia len ‚pacienti‘.“ Aj pre rodičov je ťažké, keď vidia, že patologia spoluzavislosti sa opakuje v životoch ich detí a prenáša sa na ďalšiu generáciu. Samozrejme, výnimky potvrdzujú pravidlo .