12 KROKOV K UZDRAVENIU

12 krokov jednoduchoSrdcom programu Al-Anon je „12 krokov“ k uzdraveniu, ktoré sú prevzaté od Anonymných alkoholikov (AA), pričom ich obsah je pretransformovaný na problémy rodinných príslušníkov.

pozrite si video „12-krokové programy“ z www.zivotbezzavislosti.sk:

.. 4:40

12 krokov k uzdraveniu

2. krok:

3.krok:

4. krok – takto nie 🙂

12. krok:

12 odmien

Potrebujete Al-Anon? Pozrite si test.

Zaujímať by Vás mohla aj kniha Daphne K.: 12 KROKOV S JEŽIŠOM.