Bezmocnosť (2 kázne)

Celých 12 krokov k uzdraveniu pozri TU

Dve nasledujúce kázne sú o bezmocnosti človeka a o Božej pomoci: tá prvá je o Anne, neplodnej žene, bezmocnej vo svojom trápení, druhá rozberá biblickú udalosť – bezmocných učeníkov s Ježišom na mori uprostred búrky. V obidvoch prípadoch prišlo vyslobodenie. Asi som ich potrebovala počuť, lebo som na ne natrafila dva dni po sebe…

1).Dezider Duda: Kde je človek v koncoch, tam je Boh len na začiatku

Bolesť je sama osebe ťažká. Keď však stojí vedľa šťastia toho druhého, je o to ťažšia. Keď si ubolený, utrápený, vedz, že nie si sám. Patríš do spoločenstva trpiacich.

Keď nás Boh aj necháva v utrpení a skúškach, to neznamená, že nás prestal milovať, alebo že nás opustil, alebo že mu na nás nezáleží. Keď nás Boh navštevuje bolesťou, lebo nás miluje, nemohol by nás milovať trochu menej?

Boh počuje tvoje i moje volanie. Vylievajte pred Bohom svoju dušu. Svoju bolesť môžeme zložiť Bohu k nohám a do srdca vstúpi pokoj, nádej, radosť.

Boh nemá pri nás n ačo nadviazať: ani na našu silu, ani na náš výkon, ani na našu zbožnosť, ale len na našu slabosť, odkázanosť, bezmocnosťou, ktorú vyjadrujeme modlitbou, svojím volaním. Čakajme od Boha jeho riešenie. Naplní nás dôverou, vďačnosťou, pokojom, radosťou. Odteraz je moja vec v Božích rukách – a to mi stačí.

.. 39:00

2) Marek Kaba: Bezmocnosť človeka a Božia moc

.. 0:33