12 KROKOV K UZDRAVENIU

12 krokov jednoducho12-krokové programy sa zameriavajú na uzdravenie rodín a priateľov alkoholikov, dospelých detí alkoholikov a ostatných spoluzávislých.

pozrite si video „12-krokové programy“ z www.zivotbezzavislosti.sk:

.. 4:40

12 krokov k uzdraveniu

1. a 2. krok:

(Bezmocnosť (2 kázne))

2. krok:

3.krok:

1.-3. krok:

4. krok – takto nie 🙂

9. krok – nie je ľahký:

12. krok:

12 odmien

Potrebujete Al-Anon? Pozrite si test.

Zaujímať by Vás mohla aj kniha Daphne K.: 12 KROKOV S JEŽIŠOM.