O. Svoboda: Žiť to, čo viem (zamyslenie)

Počuť, zatlieskať, ale nežiť podľa toho, to je ako keď staviteľ postaví svoj dom na piesku, aby mu potom v krízovej situácii spadol. No keď ho postaví na dobrom základe, to je ten, kto počul, pochopil a teraz to uvedie do praxe.

Niekedy sa musím k dobrým veciam prinútiť. A vôbec to neznižuje hodnotu toho, čo robím. Aj to je láska: vstaneš a prinútiš sa to urobiť, aj keď sa ti nechce. Apoštol Pavol napísal Timoteovi: „Cvič sa (gymnazó – športový pojem) v zbožnosti“ (1Tm 4,7). Niektoré veci sa musia cvičiť, tak ako v športe sa človek musí prekonať – a potom sa tie veci posunú. Chce to disciplínu.

Správne aplikovanie si žiada správne pochopenie.

Nič nie je pre život praktickejšie,
než dobrá teória.

Teória ma môže ochrániť, aby som v praxi „neutiekol“, lebo budem vedieť, čo mám do praxe uvádzať.

Aj Dávid bol kedysi frajer, ktorý si myslel, že chápe Božiu vôľu. Chcel postaviť chrám. No dospel k pokore, v žalme Bohu povedal: „Som tu pred tebou ako malé dieťa, nerozumiem všetkému, ale som ochotný sa učiť.

Oldřich Svoboda, HopeTV

Řekl kantor žáku kdesi
tahaje ho za pačesy:
Nedělej druhým, co sám nechceš.