Brené Brownová: Síla zranitelnosti (kniha)

Praha, Návrat domů 2015. 1. vyd. 213 s.

ZRANITEĽNOSŤ je základom
hanby, strachu a nášho boja o sebaúctu, ale
pramení z nej radosť, kreativita, láska
a pocit, že niekam patríme
.

„Hlavnú úlohu nehrá kritik, ten, kto poukazuje na to, ako sa silný človek potkýna alebo kde si muž činu mohol počínať lepšie. Uznanie patrí človeku, ktorý je skutočne v aréne, ktorého tvár hyzdí prach, pot a krv, ktorý statočne bojuje, robí chyby, znovu a znovu naráža na svoje nedostatky, pretože bez chýb a nedostatkov sa nezaobíde žiadne úsilie, ktorý však vie, čo je to veľké nadšenie a veľká oddanosť, ktorý vynakladá svoje sily na hodnotnú vec, ktorý v tom najlepšom prípade zakúsi na konci triumf výborného výsledku a ktorý v prípade najhoršom – ak neuspeje – aspoň uspeje pri prejavovaní veľkolepej odvahy.“ (Theodore Roosevelt)

Každý deň prežívame neistotu, ohrozenie a emocionálne odhalenie, ktoré vymedzuje, čo to znamená byť zraniteľní a prejavovať veľkolepú odvahu. Dr. Brené Brownová vychádza zo svojho 12-ročného priekopníckeho výskumu, borí rozšírený mýtus, že zraniteľnosť znamená slabosť, a prináša dôkazy o tom, že v skutočnosti predstavuje naše najpresnejšie meradlo odvahy.

  • Táto kniha je určená tým, ktorí cítia, že hanba ich občas zväzuje a chcú s tým niečo robiť.
  • Je určená tým, ktorí chcú poctivo pracovať na kvalite svojich vzťahov.
  • Je pre tých, ktorí chcú vychovávať svoje deti k odvahe, otvorenosti, empatii a láske.
  • Je pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu, ako žiť naplno a s otvoreným srdcom.

– Iveta Clarke, akreditovaná profesionálna koučka

OBSAH:

Předmluva k českému vydání
A ještě pár slov o úskalích českého překladu
Co znamená velkolepá odvaha
Úvod: Moje dobrodružství v aréně
1. kapitola: Pocit nedostatku: pohled do naší kultury „nikdy dost“
2. kapitola: Odhalení mýtů o zranitelnosti
3. kapitola: Pochopení studu a boj proti němu
4. kapitola: Výzbroj proti zranitelnosti
5. kapitola: Pozor na mezeru: pěstování změny a překlenutí propasti pasivního odstupu
6. kapitola: Rušivé zapojení se: odvážiť se vrátiť do škol a do práce lidskost
7. kapitola: Rodičem naplno: odvážit se být takovými dospělými, jakými chceme, aby byly naše děti
Myšlenky na závěr
Příloha: Spoléhání na to, co se objeví: zakotvená teorie a můj výzkum
Poznámky a odkazy

⇒ Pozrite si:

⇒ Prečítajte si článok: