Čomu chcem venovať svoju pozornosť (zamyslenie)

Internet a sociálne médiá sú skvelá vec. Pri svojej práci to veľmi oceňujem, lebo častokrát si musím overovať terminológiu, preverovať fakty a veci a nemusím mať doma milión encyklopédií a príručiek. No všetko má dve strany a často si kladiem otázku spolu s detektívom Monkom, či je internet požehnaním alebo prekliatím.

V minulosti som mala skúsenosť, keď som úprimne uverila jednej konšpirácii a úprimne som si myslela, že Boh odo mňa očakáva, aby som ju oznamovala a šírila. Výsledok bol ten, že nechýbalo veľa skončím na psychiatrii, a to nijako nepreháňam. Vtedy som Bohu veľmi vyčítala, prečo sa mi to stalo a čo vlastne odo mňa chce. Dnes som mu za túto skúsenosť neskonale vďačná. Vo facebookovej alebo e-mailovej stránke, prípadne vo vyhľadávači mi často vyskakujú rôzne zaručené správy (ktoré si treba rýchlo prečítať, lebo ich čoskoro vymažú!!!), zaručené sprisahania, senzácie a iné fantazmagórie. Kedysi som ich počúvala a analyzovala, dnes mi často stačí prečítať si nadpis, aby sa vo mne všetko vzpriečilo, povyskakovali mi červené vlajky a daný príspevok skončí v koši. A zisťujem, že s ľuďmi, ktorí podobné veci v úprimnosti ducha šíria, si nerozumiem ani v iných oblastiach. Ak si chcem zachovať vzťah, určité témy nemôžem vôbec otvárať, lebo to skončí argumentáciou, ktorá nikam nevedie.
V Európskej únii sme na prvom mieste, čo sa týka počtu obyvateľov veriacich konšpiráciám a je to veľmi smutné prvenstvo – každý druhý Slovák skočil na podobné internetové a v súčasnosti aj život ohrozujúce udičky. A výsledok je skutočne do plaču. Potom bojujeme na nesprávnych frontoch s imaginárnymi nepriateľmi a realita nám uniká. A namiesto toho, aby sme boli svetu a ľuďom na úžitok, výsledok je presne opačný.
Neviem, ako vy, ja nemám ani čas, ani energiu rozoberať a analyzovať každú hlúposť, ktorú dostanem. Prajem nám múdrosť, pokoj a silu, aby sme ju uplatňovali tam, kde je naša oblasť zodpovednosti a v oblasti, ktorá spadá do našej oblasti kontroly.
Príslovia 4,23:
Pri plnej ostražitosti si stráž srdce,
lebo z neho vychádza život.
⇒ Prečítajte si: