Ďakujem Ti, Pane (báseň)

Ďakujem ti, Pane…
za všetky požehnania, ktoré si mi dal v tomto roku.
za dni slnečné i smutné, zamračené,
za pokojné popoludnia i za dlhé tmavé noci.
.
Ďakujem ti za zdravie
i choroby, za trápenie a radosti, ktoré som mal v tomto roku.
Ďakujem ti za všetky veci, ktoré si mi požičal a potom vzal späť.
Ďakujem ti za priateľský úsmev a pomocnú ruku,
za lásku, ktorú som prijal
i za všetky nádherné veci.
Za kvety a hviezdy, za deti a láskyplné duše.
Vďaka ti za samotu, za prácu, za ťažkosti a problémy,
za neistoty a slzy,
pretože toto všetko ma priviedlo bližšie k tebe.
Ďakujem, že si zachoval môj život,
že si sa postaral o moje prístrešie,
pokrm a všetky moje potreby.
.
Čo ma očakáva v tomto novom roku?
To, čo chceš vždy ty, Pane. Len ťa prosím,
daj mi záruku viery, aby som ťa videl vo všetkom,
čo mi príde do cesty, nádej a odvahu, aby som sa nepoddal,
a lásku… Viac lásky každý deň pre teba a pre ľudí okolo mňa.
Daj mi trpezlivosť, pokoru, oddanosť
a dávajúce srdce
.
Pane, daj mi, čo je pre mňa dobré a to, o čo neviem prosiť.
Daj mi oddané srdce a ucho, ktoré počuje,
bdelého ducha a aktívne ruky,
aby som sa oddal tvojim prianiam
a svoj život podriadil tvojej dokonalej vôli.
Požehnaj všetkých mojich drahých
a vnes do ľudských sŕdc pokoj. Amen.
.
(zo španielčiny, autor neznámy)