Dr. Henry Cloud – Dr. John Townsend: Hranice (séria kníh)

hraniceSéria kníh o hraniciach od autorov Dr. Henryho Clouda a Dr. Johna Townsenda.

Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend pracujú ako vedúci pracovníci v psychologickom centre na klinike Minirth-Meier v Newport Beach v Kalifornii. Prednášajú a sú autormi mnohých kníh, ktoré vyšli aj v češtine a slovenčine.

Dr. Henry Cloud – Dr. John Townsend:

 •  Hranice. Kedy povedať nie, kedy povedať áno.
  Porta Libri 2007, 2013. 352 s.
  Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám smie priblížiť, pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definuje, kto sme a kto nie sme.
  Kniha prináša biblický pohľad na hranice: čo hranice sú, čo chránia, ako sa vytvárajú, ako sú narušované, ako ich opraviť a ako ich využívať. Pomôže stanoviť či napraviť hranice vo vzťahu k našim blízkym – k rodine, partnerovi, deťom, v práci, ale aj k sebe samému a k Bohu.
  ⇒ vyšlo v češtine pod názvom “Hranice
 • Hranice v manželstve.
  Porta Libri 2007, 2013. 230 s.
  Manželstvo je predovšetkým o láske. A predsa láska nestačí. Manželský vzťah potrebuje aj iné prísady, aby rástol. Týmito prísadami sú sloboda a zodpovednosť. Hranice vymedzujú osobné vlastníctvo a podporujú lásku. Ak sú hranice na svojom mieste, z dobrého manželstva sa stane lepšie, a také, ktorému už nedávame šancu, sa dá zachrániť.
  V knihe sa dozviete: čo sú hranice a ako ich určiť; desať zákonov hraníc; ako riešiť rôzne konflikty;aké hodnoty pomôžu vášmu vzťahu sa rozvíjať.
  Kniha vám predstaví myšlienku hraníc, dozviete sa ako si určiť hranice s partnerom, nájdete v nej desať zákonov hraníc (napr. zákon zodpovednosti, zákon úcty, zákon moci a iné), dozviete sa o šiestich typoch konfliktov, o hodnotách, ktoré pomôžu vášmu manželstvu sa rozvíjať a iné. ⇒ vyšlo v češtine pod názvom “Hranice v manželství
  .
 • Hranice a dospívající.
  Návrat domú 2009. 248 s.
  Každý člověk musí projít obdobím dospívání. I ti nejváženější dospělí nejspíš tehdy přiváděli své rodiče k šílenství. Dělali strašné chyby. Nejevili známky toho, že by z nich mohlo něco být. A přesto se vynořili na druhém konci cesty dospívání a zaujali své právoplatné místo ve světě: začali s někým chodit, vstoupili do manželství, něčeho v práci dosáhli a dokonce zodpovědně vychovávají vlastní děti. Během bouřlivých let dospívání vašich dětí si na to vzpomeňte. Naléhavé krize je třeba řešit, ale nezůstávejte jen u problémů daného dne. Krizemi dnešního dne žije vaše dítě; na vás však je, abyste s láskou dítěti pomáhali krize řešit a poskytli mu vyvážený pohled na jeho celkovou situaci.