G. Stanglová: Čo máme na povale? (prednáška)

Záznam seminára o tom, aké je aj pre veriaceho človeka dôležité vyrovnať sa s minulosťou. Minulosť nás prenasleduje, kým nie sme schopní si v nej upratať. Čo všetko by bolo v dome nášho života? Sme schopní upratať si neporiadok v našom dome? Rozoberá problém telesného i duchovného zneužívania, hlavná téma: ODPUSTENIE.

.. 1:02:52

Pár myšlienok z videa:

 • Odpustenie je najlepším liekom pre našu dušu.
 • Môžu mať aj veriaci depresie? Prijíma ich vtedy Boh? Sú depresiou potrestaní za nejaký nevyznaný hriech? Boh nenávidí hriech, ale hriešnika miluje.
 • Minulosť treba spracovať, nie potlačiť. Potlačená totiž vedie k negativite, menejcennosti, telesným problémom (napr. anorexia a bulímia sa môže vyskytovať u dievčat, ktoré sa nechcú stať ženami, lebo boli v detstve zneužívané).
 • Duchovné zneužívanie – keď nám niekto vraví, čo robiť a čo nie a hrá sa na Pána Boha.
 • Vo všetkom sa obracajte na Boha. Ak si myslíte, že z nejakej veci niet východiska, Boh má ešte tisíce možností. Uňho nie je nič nemožné.
 • Dlhoročné zneužívanie sa nenapraví za pár dní.
 • „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“
  Potrebujeme: (1) odpustenie od Boha, (2) naučiť sa odpúšťať.
 • Horšia než telesná bolesť je bolesť duše. Odpustením nikomu nepomôžeme viac, než sebe – príde k nám pokoj, sloboda.
 • Upracme si s Božou pomocou v dome svojho života, aby doň mohla vojsť radosť. Už sa nemusíme obzerať dozadu.
 • Moc nemáme nad: (1) minulosťou a (2) budúcnosťou. Máme dnešok, v ňom môžeme prijímať odpustenie a nechať Ježiša upratovať.
 • Nie je to hanba vyhľadať pomoc.

Gabriele Stanglová je teologička a psychoterapeutka. Nejaký čas učila hebrejčinu, ďalej pôsobila v domove dôchodcov a teraz má bohatú prax ako psychoterapeutka a kaplánka v adventistickej nemocnici Waldfriede v Berlíne – založila v nej aj baby-box a popri svojej práci sa venuje ženám, ktoré deti nechcú, ale aj rodinám, ktoré naopak nechcené deti adoptujú. Pri víkendových stretnutiach so skupinami žien v rôznych krajinách sa ochotne delí o svoje osobné a odborné skúsenosti. Hovorí o obavách, ktoré často ženy trápia, ale aj o radosti v živote človeka – kresťana.

Mohlo by Vás zaujímať:

ODPUSTENIE (citáty)