Princípy 12 krokov

Celé znenie 12 krokov:

 1. Čestnosť: Po mnohých rokoch popierania sa môže uzdravenie začať jednoduchým pripustením bezmocnosti nad alkoholom alebo akoukoľvek inou drogou/človekom, na ktorom je človek závislý. Priatelia a rodina závislého môžu tiež použiť tento krok na pripustenie toho, že ich milovaný/á trpí závislosťou.
  .
 2. Viera: Aby mohla vyššia sila začať pôsobiť, najskôr musíte veriť, že môže. Človek so závislosťou prijme, že vyššia sila mu pomôže uzdraviť sa.
  .
 3. Kapitulácia: Môžete zmeniť svoje sebazničujúce rozhodnutia uznaním, že sami sa uzdraviť neviete, s pomocou vyššej sily však áno.
  .
 4. Spytovanie svedomia: Uzdravujúci sa človek musí určiť svoje problémy a nadobudnúť jasnú predstavu o tom, ako jeho správanie ovplyvňuje jeho samého i ľudí v jeho okolí.
  .
 5. Integrita: 5. krok je obrovskou príležitosťou pre rast. Uzdravujúci sa človek musí priznať krivdy, ktoré spáchal pred svojou vyššou silou a druhým človekom.
  .
 6. Prijatie: akceptovanie povahových chýb, presne takých, aké sú, a stať sa načisto ochotným vzdať sa ich.
  .
 7. Pokora: Duchovné zameranie, Vyššiu silu žiadame, aby urobila niečo, čo sa nedá urobiť vlastnou vôľou alebo samotným odhodlaním.
  .
 8. Ochota: Tu si robíme zoznam tých, ktorým sme pred začatím uzdravovania ublížili.
  .
 9. Odpustenie: Urobenie nápravy sa môže javiť ako náročné, ale pre tých, čo to s uzdravením myslia vážne, to môže byť skvelý spôsob, ako začať uzdravovať svoje vzťahy.
  .
 10. Údržba: Nikto nepripúšťa rád, že sa mýli. No je to potrebné na udržiavanie duchovného napredovania v uzdravovaní.
  .
 11. Nadviazanie kontaktu: Objavenie plánu vašej vyššej sily pre váš život.
  .
 12. Služba: Uzdravujúci sa človek musí odovzdávať posolstvo druhým a praktizovať zásady programu v každej oblasti svojho života.

  ⇒ Mohlo by Vás zaujímať: