Henry Cloud John Townsend: (Ne)Bezpeční lidé (kniha)

autori kultovej knihy Hranice

Návrat domů 2018. 192 s.

Řada z nás investuje mnoho do vztahů, které nám způsobují hluboká zranění. Nakonec zůstáváme opuštěni nebo využiti a zbude nám jen velmi málo oplátkou za to, co jsme dali. Přicházíme o pocit bezpečí a o vědomí osobní hodnoty. A co je horší, máme sklon opakovat tytéž chyby znovu a znovu…

Anebo úplně zamknout dveře k našemu srdci a zahodit klíč. Proč si vybíráme nesprávné lidi a navazujeme s nimi vztahy? Je možné to změnit? A pokud ano, kde začít? Henry Cloud a John Townsend nabízejí spolehlivé vodítko pro bezpečná rozhodnutí ve vztazích, ať už přátelských či milostných. Pomáhají nám rozpoznat lidi, které v našem životě potřebujeme, stejně jako ty, kterým se musíme naučit vyhýbat. Kniha (Ne)Bezpeční lidé vám pomůže rozpoznat 20 znaků nedůvěryhodných lidí, s nimiž byste neměli navazovat vztah. Zjistíte, co činí některé lidi bezpečnými pro vztah a jak se vyhnout vztahům nezdravým. Dozvíte se i o tom, co uvnitř vás samotných ohrožuje vaši bezpečnost ve vztazích. A naučíte se, co dělat a co nedělat, abyste si vytvořili vyvážený a zdravý přístup ke vztahům.

OBSAH:

 • Poděkování
 • Úvod
 • Nebezpeční lidé
 • Kdo je rizikový človek?
 • Osobnostní rysy rizikových lidí
 • Interpersonální rysy rizikových lidí
 • Jak přicházíme o své bezpečí
 • Přitahuji rizikové lidi?
 • Nemám „deficit bezpečí“?
 • Proč si vybírám rizikové vztahy?
 • Falešná řešení
 • Proč se izoluji od lidí?
 • Bezpeční lidé
 • Kdo jsou bezpeční lidé?
 • Proč potrebujeme bezpečné lidi?
 • Kde jsou bezpeční lidé?
 • Jak se naučit být bezpečný
 • Mám ten vztah opravit, nebo nahradit?

→ Mohlo by Vás zaujímať: