Motivačné knihy od Dalea Carnegieho

DALE CARNEGIE (čítaj deil kárnegi/ (1888-1955) je pre mňa osobnosťou v oblasti motivačnej literatúry. Učil ľudí rečniť na verejnosti, komunikovať a zlepšovať svoje vzťahy s druhými. Jeho knihy sú zbierkou rád popretkávaných životnými príbehmi reálnych ľudí, ktorí daný princíp uplatnili, nie je to suchopárna nepoužiteľná teória. Jeho rady sú nadčasové a platia aj v tejto digitálnej dobe.

Manipulácia?

Niektorí mu vyčítajú, že učí ľudí manipulatívnym technikám, ale ako (okrem iného aj) školiteľ obchodníkov to mal zrejme aj v náplni práce, v záujme zlepšenia predaja.
Psychoterapeut Ross Rosenberg v jednej zo svojich videoprednášok varuje, že psychopati, ktorí nie sú schopní empatie a aj v po emocionálnej stránke sú od prírody obmedzení, musia „normálne“ správanie odpozorovať od druhých a radi študujú psychologické knihy; získané poznatky potom usilovne uplatňujú a javia sa ako veľmi milí a láskaví ľudia, až kým sa nevykľuje šidlo z vreca a okolie neuvidí ich pravé farby. Toto upozornenie vyslovil v súvislosti s knihou Garyho Chapmana „Päť jazykov lásky“ – po naštudovaní týchto princípov nemá psychopat problém „oblbnúť“ svoj náprotivok, ak to tak môžem povedať  ?. No je na každom z nás, čo so získanými poznatkami urobíme, či ich použijeme na dobré alebo na zlé.
.

AKO ZÍSKAVAŤ PRIATEĽOV A PÔSOBIŤ NA ĽUDÍ

Táto kniha mne ako silnému introvertovi veľmi pomohla prekonávať plachosť. Hoci spočiatku to možno bolo hrané, napr. pri princípe „zaujímajte sa o druhých“, možno som len napoly počúvala a napoly vydesene premýšľala o tom, čo si môj partner v rozhovore o mne myslí. No časom sa to zmenilo, ľudia ma naozaj zaujímajú, každý má svoj jedinečný životný príbeh a môžem sa od neho niečo/veľa naučiť, a tiež mu urobiť radosť tým, že sa zaujímam, bez postranných motívov. Sestra sa raz o mne začudovane vyjadrila, že sa „prihovorím hocikomu“ – a prečo nie?
.

AKO SA ZBAVIŤ STAROSTÍ A ZAČAŤ ŽIŤ

Táto kniha obsahuje praktické a vyskúšané rady, 8. kapitola obsahuje 31 skutočných príbehov ľudí, ktorí prekonali veľmi ťažké životné situácie aplikovaním niektorého princípu z knihy.
Keby ste sa rozhodli si knihy prečítať a uplatňovať princípy z nich, som si istá, že Váš život sa zlepší a zo srdca Vám to prajem.