Rodičia – čo nám dali a nedali (zamyslenie)

Každý má iný životný príbeh, iných rodičov. Možno, že tí vaši pili (aj môj otec), týrali vás, boli narcistickí, opustili vás, nezaujímali sa (doplňte si to svoje). Vždy je čo kritizovať, vyčítať a vyhadzovať na oči. Môžeme ísť životom ubolení a roztrpčení, alebo môžeme odpustiť a ísť ďalej životom ako vyrovnaní dospelí, ktorí majú aj iné zdroje lásky (ak sa nám jej od rodičov nedostáva tak a v takej miere, ako by sme si priali) a v rámci možností prijímať od rodičov to, čo sú schopní nám dať. Za seba môžem povedať, že platí to, čo je na obrázku. Áno, rodičia nám nemohli dať to, čo sami nedostali (po materiálnej, praktickej i emocionálnej stránke).

Prajem nám pokoj v duši ohľadom našich rodičov a ak ste ešte nečítali blog na linku nižšie, pri jeho čítaní môžete premýšľať, čo tí vaši rodičia predsa len urobili správne.
⇒ Prečítajte si: