NEPOCHOPIL

person-1277973_1280Žena je s manželom u psychoterapeuta po 20-ročnom manželstve. Sťažuje sa na osamelosť, nepochopenie, nedostatok lásky, sexu atď., atď., atď…. A melie a melie a melie. . . .

Terapeut počúva, po primeranom čase vstane, obíde stôl, požiada ženu, aby sa postavila, pristúpi k nej, objíme ju a vášnivo pobozká. Žena v momente stíchne, potom si pomaly, ako v tranze sadne a mlčky sedí.

Manžel sa na to pozerá ako vyoraná myš.

Terapeut mu hovorí: „Toto vaša žena potrebuje aspoň trikrát do týždňa. Môžete to pre ňu urobiť?“

Manžel sa zamyslí a povie: „Môžem ju sem voziť v pondelky a stredy, ale v piatok nie, vtedy chodím na ryby.“

nepochopil