Odmietnutá pomoc – krivda alebo požehnanie? (zamyslenie)

Pri uzdravovaní zo spoluzávislosti sa ako chronickí pomáhači učíme žiadať o pomoc a tiež ju prijímať. Je skvelé, keď sa nám to darí.

No môže sa stať, že nám pomoc z rôznych dôvodov odoprú. Môže to riadne zabolieť, ak to urobia práve tí, ktorým sme predtým pomohli. Na druhej strane strane sa nemusíme hneď cítiť ako obeť (čo je mimochodom pre spoluzávislých veľmi obľúbená pozícia, a hlavne pohodlná, môžem sa len ľutovať a nerobiť nič) a ukrivdene. Môžeme to vnímať pozitívne, ak ide napr. o vec, v ktorej si síce neveríme, ale môžeme sa ju naučiť a potom ju používať. Aj to môže byť spôsob, ako zistiť svoje nadania a vlohy a tiež si zvýšiť sebavedomie.