KTO JE TO UMOŽŇOVATEĽ?

Podľa Wikipedie má „umožňovanie“ (angl. enabler) dva významy: pozitívny a negatívny.

  • Pri pozitívnom ide o také vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi, ktoré im umožňuje rozvíjať sa rásť, či už v rodine alebo nejakej skupine.
  • negatívnom slova zmysle je umožňovateľ človek, ktorý z lásky, vernosti a starosti zasahuje, aby chemicky závislého chránil, kryl, ospravedlňoval a preberal zaňho zodpovednosť. Tým odstraňuje prirodzené dôsledky jeho správania, čo môže to závislému jednotlivcovi brániť v kríze (dopade na dno), ktorá by mohla spôsobiť zmenu a tak predlžovať jeho chorobu.

Čítať viac