VĎAČNOSŤ (citáty)

BOH

 • Ďakujem, Bože, že to so mnou nevzdávaš.
 • Bože, ďakujem ti, že si ma mal rád aj vtedy, keď som nemal rád sám seba.
 • Milý Bože, ďakujem za život. Odpusť mi, že si ho nevážim dostatočne.
 • Bože, ďakujem Ti za dar ďalšieho dňa.

 • Bože, keď sa obzriem späť, uvedomujem si, koľkokrát si ma niesol a urobil si pre mňa to, čo som sám pre seba nedokázal urobiť. Ďakujem Ti.
 • Milý Bože, ďakujem ti… To je všetko.
 • Niekedy sa len usmejem, pozriem sa hore a poviem: „Viem, že si to bol Ty. Ďakujem.
 • Bože, pomôž, aby som bol vďačný za požehnania, na ktoré repcem.
 • Prosil som o silu – a Boh mi dal starosti, aby ma posilnil.
  Prosil som o múdrosť – a Boh mi dal problémy, aby som ich riešil.
  Prosil som o hojnosť – a Boh mi dal rozum a svaly, aby som pracoval.
  Prosil som o odvahu – a Boh mi dal prekážky, aby som ich prekonával.
  Prosil som o lásku – a Boh mi dal problémových ľudí, aby som im pomohol.
  Prosil som o priazeň – a Boh mi dal príležitosť.
  Nedostal som nič z toho, o čo som prosil, ale dostal som všetko, čo som potreboval.
  Preto mu za to veľmi pekne ĎAKUJEM.

DNEŠOK

 • Ďakujem za dnešok.
 • Dnes som vďačná za: …
 • Ďakujem za dar dnešného dňa.
 • Len dnes nájdem niečo, za čo budem vďačný, bez ohľadu na to, čo iné sa deje.
 • Milý Bože, nespal som dobre, ale prebudil som sa.
  Svaly ma bolia, ale fungujú.
  Nemám plnú peňaženku, ale žalúdok áno.
  Možno nemám všetko, čo chcem, ale mám všetko, čo potrebujem.
  Môj život nie je dokonalý, ale je dobrý.
  Ďakujem Ti.
 • Každý deň začni s vďačným srdcom.
 • Dnes ma nebude premáhať strach a úzkosť, ale vďačnosť.
 • Keď sa začína nový deň, nájdi odvahu vďačne sa usmiať.
 • Beriem život deň po dni a som vďačný za maličkosti. Nestresujem sa kvôli tomu, čo nemôžem mať pod kontrolou.
 • Keď začiatky a konce svojich dní venuje myšlienkam vďačnosti, udávam tak tón všetkým okamihom, ktoré spadajú medzi ne.
 • Na vďačnosti je zaujímavé to, že je ťažké cítiť sa zle, keď sme vďační. (Melody Beattieová)

MINULOSŤ, PRÍTOMNOSŤ, BUDÚCNOSŤ

 • Minulosť – ďakujem ti za všetky poučenia. Budúcnosť – som pripravený.
 • Pozri sa späť a ďakuj. Pozri sa dopredu a dôveruj.
 • Pesimista žije s takým bremenom minulosti, ktorú nedokáže zmeniť a v takých obavách z budúcnosti, ktorú nepozná, že mu to bráni múdro prežívať prítomnosť, ktorú ako jedinú môže ovplyvniť…
 • Radostné a spokojné srdce nachádza šťastie aj v maličkostiach, ktoré vďačne prijíma. Zabúda na starosti minulosti a pozerá sa s radosťou a dôverou do budúcnosti, pretože je v rukách milujúceho nebeského otca. (E. G. Whiteová)
 • Ale jedno robím: Zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou… (Filipanom 3,14)
 • Možno ešte nie si tam, kde chceš byť, no môžeš sa obzrieť a ďakovať Bohu, že nie si tam, kde si býval.
 • Počnúc dneškom potrebujem zabudnúť na to, čo je preč, ceniť si to, čo zostáva a tešiť sa na to, čo príde.
 • Ak žijete svoj život so včerajšou ľútosťou a zajtrajšími starosťami, nebudete mať dnešok, za ktorý by ste mohli byť vďační.
 • Vďačnosť dáva zmysel našej minulosti, prináša pokoj dnešku a vytvára víziu pre zajtrajšok. (Melody Beattieová)

NEDOSTATOK

 • Vďačnosť mení málo na dosť.
 • Vďačnosť premieňa jedlo na hostinu, dom na domov a to, čo máme, na dosť.
 • Byť šťastný neznamená mať všetko, ale byť vďačný za všetko, čo mám.
 • Vďačné srdce nám otvára oči voči množstvu požehnaní, ktoré nás neustále obklopujú. (James E. Faust)
 • Som vďačný za to, čo mám, a čo príde.
 • Nezabudni kvôli veciam, ktoré nemáš, na tie veci, ktoré máš.

PROBLÉMY

 • Ďakujem za problémy, ktoré nemám.
 • Vďačnosť prehliada rozbitú bránu a vidí kvety v záhrade za ňou.
 • Keď sa niektoré veci vyvíjajú zle, zastav sa na chvíľu. Poďakuj sa za tých oveľa viac vecí, ktoré sú ešte stále dobré.
 • „Tragický optimizmus“ je opak toxického optimizmu, hľadanie zmyslu počas nevyhnutných tragédií ľudskej existencie, a je pre nás lepší, než vyhýbanie sa temnote a snaha „zostávať optimistický“.
 • Vďačnosť nie je popieranie. Môžeme byť vďační a nepopierať pritom, ako sa cítime.

VŠEOBECNÉ

 • Ďakujem za …
 • Ďakujem za všetko, čoho sa mi dostalo.
 • Ďakujem za dobré i zlé v mojom živote.
 • Chceš nájsť šťastie? Nájdi vďačnosť.
 • Vo všetkom ďakujte. (1 Tesalonickým 5,18)
 • Vďačnosť je nutnosť pre tých, čo chcú žiť lepší život.
 • Prijatie a vďačnosť sú kľúče k vyrovnanosti. Popieranie a strach sú kľúče k trápeniu. Dobrá správa znie: Vyberám si ja.
 • Ďakujem za to, čo mám, rovnako často ako sa sťažujem? Vďačnosť je dobrá pre dušu.
 • Život je prikrátky na to, aby sme ho prežili v mizérii. Pozri sa, čím si požehnaný. Otvor päsť zaťatú v hneve a frustrácii, zodvihni ju a na piatich prstoch spočítaj, za čo všetko si vďačný. 1. … 2. … 3. … 4. … 5. …
 • Vďačnosť nie je nejaké tlačidlo, ktoré zapneme len vtedy, keď veci idú dobre – je to tiež svetlo, ktoré žiari v tme.
 • Vďačnosť zvyšuje sebaúctu a výkonnosť, chráni pred negativizmom, robí nás šťastnejšími, zlepšuje spánok a vzťahy, zbavuje stresu a uzdravuje.
 • Vždy, vždy, vždy, vždy, vždy, je niečo, za čo môžem byť vďačný.

VNÍMANIE

 • Vďačnosť mení naše vnímanie až tak, že mení svet, ktorý vidíme. – Dr. Robert Holden
 • Vďačnosť nemení scenériu, iba čistí sklo, cez ktoré sa pozerám, aby som jasne videl farby.
 • Vďačnosť nám pomáha vidieť to, čo tu je, namiesto toho, čo nie je.

VZŤAHY

 • Ďakujem, že si.
 • Som vďačná za tých vzácnych ľudí v mojom živote, ktorí ma podporujú, pozdvihujú a potešujú.
 • Sme ľudia. Nie sme dokonalí. Sme živí. Skúšame. Robíme chyby. Potkýname sa. Padáme. Zraníme sa. Znovu vstávame. Znovu skúšame. Učíme sa. Rastieme. A sme vďační za túto drahocennú príležitosť zvanú život.