VĎAČNOSŤ (citáty) 01

  • Minulosť – ďakujem ti za všetky poučenia. Budúcnosť – som pripravený.
  • Pozri sa späť a ďakuj. Pozri sa dopredu a dôveruj.
  • Možno ešte nie si tam, kde chceš byť, no môžeš sa obzrieť a ďakovať Bohu, že nie si tam, kde si býval.
  • Počnúc dneškom potrebujem zabudnúť na to, čo je preč, ceniť si to, čo zostáva a tešiť sa na to, čo príde.
  • Ak žijete svoj život so včerajšou ľútosťou a zajtrajšími starosťami, nebudete mať dnešok, za ktorý by ste mohli byť vďační.
  • Vďačnosť dáva zmysel našej minulosti, prináša pokoj dnešku a vytvára víziu pre zajtrajšok. – Melody Beattie
  • Pesimista žije s takým bremenom minulosti, ktorú nedokáže zmeniť a v takých obavách z budúcnosti, ktorú nepozná, že mu to bráni múdro prežívať prítomnosť, ktorú ako jedinú môže ovplyvniť…
  • Radostné a spokojné srdce nachádza šťastie aj v maličkostiach, ktoré vďačne prijíma. Zabúda na starosti minulosti a pozerá sa s radosťou a dôverou do budúcnosti, pretože je v rukách milujúceho nebeského otca. – E. G. Whiteová
  • Ale jedno robím: Zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou… – Filipanom 3,14