Modlitba zraniteľnosti

Bože,
pri tebe ukazujem svoje pravé ja.
Vieš, že som slabý. Niekedy sa bojím.
Temnota sa mi javí ako bezpečnejšia, než svetlo.
No tvrdá škrupina a vysoký múr, cez ktorý nikto neprejde
bráni láske, blízkosti a spojeniu, pocitu, že niekam patrím.
Je ľahké byť ako dikobraz a riskantné byť zraniteľný.
Môžu mi ublížiť, alebo ma odmietnuť.
Musíš mi pripomínať, že mať mäkké srdce je odvážne.
Som zlomený. Ale láska môže uzdraviť to, čo krivda rozdelila.

Ako môžem nabrať odvahu?
Keď putujem a tancujem životom, pomôž mi byť zraniteľným
a pamätať, že si ma predivne stvoril.
Že som dostatočný a nemusím
sa hrať na niečo, čo nie som.
Kladiem ti svoje tajomstvá k nohám.

Som, kto som.
Môžem sa spájať s druhými, byť radostný a vďačný.
Zdieľať sa s emóciami, byť čestný, povedať „Prepáč“,
prosiť o pomoc, keď zápasím, lásku dávať a prijímať…
Prijímať tento nedokonalý život
s jeho radosťami i bolesťami.
Slobodne otvárať dvere svojho srdca.

Zraniteľnosť nie je slabosť, ale miera odvahy.
K odvahe sa bez zraniteľnosti nedostanem.

Zraniteľnosť vraví: „Tu som ja! Tu sú moje
ostrapkané hrany, tajomstvá, strach, náklonnosti.
Aha, tu som! Toto som ja, toto potrebujem, takto sa cítim.“

Prijať zraniteľnosť znamená dospieť a byť nažive.
Je to aj neistota, občas desivá.
V mojej zraniteľnosti žiari Tvoja sila najžiarivejšie.

Bože, uzdrav ma.
Je mi ľúto, ak neuzdravené časti vo mne
niekomu ublížili a ubližujú.
Daj, aby sa druhí pri mne cítili dosť bezpečne,
aby boli pri mne zraniteľní.
Keď ten druhý prinesie svoju zlomenosť,
ja môžem priniesť svoju.

Daj, aby som chápal, že máš všetko pod kontrolou.
Daj mi múdrosť, aby som vedel, kde, kedy a pri kom
sa môžem bezpečne otvoriť.

Kráčam s tebou v hlbokej dôvere,
viem, že je mi odpustené,  že som milovaný a poznaný.
To tvoja láska mi dáva odvahu.
A keď milujem druhých, stávam sa odvážnym.

Ďakujem Ti.

Amen.