Okamžité verzus odložené uspokojenie (článok)

OKAMŽITÉ USPOKOJENIE

Chcem, čo chcem a chcem to teraz.
Chcem potlačiť momentálne negatívne pocity a bolesť.

Tento termín označuje pokušenie a následný sklon vzdať sa nejakého budúceho úžitku v záujme síce menej uspokojivého, ale okamžitého. Krátkodobo sa vyhnem bolesti. Nie je nič zlé na tom, keď chceme nejaké veci, zážitky, výrobky. Dôležitá je rovnováha medzi našimi túžbami a správnym načasovaním a trpezlivosťou. Hrozí tu riziko závislosti (drogy, alkohol, sex) a obezity (jedlo). Rozdiel medzi zrelým a nezrelým správaním spočíva v čestnom posúdení dlhodobých následkov a prínosov – je to, čo teraz spravím, aby som vyhovel svojej túžbe, v mojom najlepšom záujme?

ODLOŽENÉ USPOKOJENIE

Schopnosť odložiť okamžitý zisk v prospech väčšej, cennejšej a trvácnejšej neskoršej odmeny. Prispieva k úspešnosti v živote, zdraviu a sociálnym zručnostiam.

„Ukázalo sa, že schopnosť odložiť uspokojenie je významná pre život. Zistilo sa, že tie deti, ktoré vydržali čakať na odmenu dlhšie, menej pravdepodobne ako dospelí užívali návykové látky v porovnaní s tými, ktoré čakať nevydržali a chceli odmenu okamžite. Ďalšou výhodou trpezlivých bolo zdravšie BMI, teda menej pravdepodobná obezita. Silnou stránkou trpezlivých boli tiež výrazne lepšie sociálne schopnosti.“ (Petra Sušaninová: Marshmallow experiment: Psychologický test, ktorý odhalí, či bude vaše dieťa úspešné)

Jedným z koreňov problému môže byť aj to, že napríklad alkoholik dáva sľuby, ktoré však neplní, a tak sa deti učia, že keď niečo nedostanú hneď, tak nikdy…

⇒ Mohlo by Vás zaujímať: