Patróni a pešiaci (manipulátorská taktika)

Paul Babiak a Robert D. Hare uvádzajú vo svojej knihe Hadi v oblecích, že psychopat používa na svojej ceste k moci v rámci firmy 5 fáz:

  1. vstup,
  2. zhodnotenie,
  3. manipuláciu,
  4. konfrontáciu a
  5. vzostup.

A práve v 2. fáze si korporátny psychopat buduje svoju sieť vplyvu: kolegov si rozdelí na skupiny

  • pešiakov = služobníkov (angl. patrons) a
  • patrónov = ochrancov a podporovateľov (angl. pawns)

– viac si prečítajte v článku Prečo sa psychopati nachádzajú tak vysoko v korporátnych rebríčkoch? Pripomína to aj lietajúce opice.

K tejto téme sa vyjadruje aj expertka na neverbálnu komunikáciu pani Nora Lauková v nasledujúcej ukážke – 27:20 – 30:02:

.