Sponzorstvo

Zámerom sponzorstva je rozvíjať vzťah vo dvojici so skúsenejším členom (Al-Anon, CoDA, DDA). Sponzor je ochotný deliť sa o svoje skúsenosti, silu a nádej a podporovať tak svoje vlastné neustále zotavovanie.

Tí, ktorým prospela práca na 12 krokoch so sponzorom by sa s vami chceli podeliť o pár myšlienok na základe svojich skúseností z programu. Nie je zámerom, aby sa tieto podnety stali pravidlami. Ste povzbudení k tomu, aby ste skúsili to, z čoho máte sami dobrý pocit.

Sponzor je niekto, kto:

 • vás sprevádza 12 krokmi12 tradíciami,
 • je vzorom zotavenia,
 • je zdrojom láskavej podpory,
 • bude rešpektovať vašu anonymitu,
 • nebude ďalej šíriť to, s čím sa mu zveríte,
 • bude vám trpezlivo a tolerantne načúvať a odpovedať.

Aké vlastnosti máte hľadať v sponzorovi:

Hľadajte niekoho, kto:

 • aplikuje zásady 12 krokov a 12 tradícií vo svojom vlastnom živote,
 • rešpektuje spôsob a tempo práce na programe u druhého,
 • je ochotný a schopný pomôcť Vám určiť Vaše spoluzávislé správanie, starostlivo a podopierajúco,
 • pri ktorom nevznikne problém s milostným vzťahom alebo sexuálnou príťažlivosťou.

Čo robí sponzor?

Efektívny sponzor:

 • nedáva rady,
 • nezachraňuje a nenapráva Vás,
 • nekritizuje Vás tvrdo alebo zahanbujúco,
 • nevyužíva vzťah na to, aby z neho niečo vyťažil (napr. po romantickej, sexuálnej, odbornej alebo finančnej stránke),
 • nefunguje ako Váš terapeut,
 • nezdieľa sa s druhými o to, s čím ste sa mu zverili,
 • nezanedbáva svoj vlastný program zotavenia, aby sa venoval Vám.

Odstrašujúci príklad sponzora

Rodičia: „Budem ťa chrániť, až kým nebudeš pripravený.“
Priatelia: „Budem ťa zohrievať, až kým nebudeš pripravený.“
Boh/Vyššia moc: „Ponesiem ťa, až kým nebudeš pripravený.“
Sponzor: „Leť už konečne!!!“

A pozitívny:

Ako získam sponzora?

Keď sa zúčastníte minimálne na 6 stretnutiach skupiny, počúvajte ľudí, ktorí sa dôslednej zdieľajú so svojím zotavovaním spôsobom, ktorý je pre Vás zrozumiteľný. Porozprávajte sa s nimi telefonicky alebo osobne, aby Vám pomohli rozhodnúť sa, že sa im môžete bezpečne zdôverovať. Potom sa jedného z nich spýtajte, či by bol ochotný byť Vaším sponzorom.

Ak Váš prípadný sponzor nie je schopný prevziať tento záväzok, povie Vám to. Nevnímajte to ako osobné odmietnutie. Zotavujúci sa ľudia majú určité limity ohľadom počtu členov v skupine, ktorých môžu sponzorovať. Iní sa možno z hľadiska svojho vlastného zotavovania necítia pripravení na to, aby viedli ešte niekoho iného. Hľadajte ďalej a pýtajte sa. Ten „správny“ sponzor sa objaví.

Dnes budem pamätať na to, že je v poriadku, aby som hovoril o záležitostiach, ktoré ma trápia. Tým, že sa s nimi niekomu zverím, prekonám ich. Budem pamätať i na to, že je v poriadku, aby som si vyberal ľudí, ktorým sa zdôverím. Môžem dôverovať svojim inštinktom a vybrať si niekoho, kto nepoužije proti mne to, čo mu prezradím a dá mi zdravú spätnú väzbu. (Melody Beattiová – The Language of Letting Go)