Marvin Moore: ODKOPNE NÁS BOH, KEĎ UROBÍME CHYBU?

Tak toto je dlhšie čítanie, ale verím, že užitočné, keď nás kvária výčitky, že zlyhávame – aj opakovane – a ťaží nás presvedčenie, že u Boha sme preto odpísaní. Ďakujem vydavateľstvu Pacific Press za povolenie zverejnenia na základe knihy od Marvina Moora, ktorá sa síce venuje závislostiam u kresťanov (najmä jej 2. časť), ale verím, že aj spoluzávislým má čo povedať. Pomocou dlhšieho teologického výkladu na začiatku a viacerých následných podobenstiev nám autor ukazuje, ako je to s naším prijatím u Boha, keď robíme chyby. Skúste si namiesto slova hriech dosadiť „zlyhanie, chyba“ a namiesto „pokušenia“ si dajte „závislosť“. Vydržte až do konca, stojí to za to. Marta

Musíme byť absolútne dokonalí? Aké pocity to vo vás vyvoláva? Nepripadáte si nedostatoční? Veríte tomu, že vždy, keď kresťan zhreší, okamžite preruší svoj vzťah s Ježišom a ten sa neobnoví, až kým svoj hriech nevyzná? Že keby teda medzi činom a vyznaním zomrel, isto by bol stratený?

Čítať viac