Minimalizmus (zamyslenie)

Keď upraceme chaos okolo seba, ľahšie sa nám udržiava poriadok aj v hlave a duši.

  • Minimalizmus je presvedčenie, že existuje niečo také, ako „dosť“.
  • Minimalizmus znamená klásť si otázky skôr, než niečo kúpite.
  • Minimalizmus je nástroj na eliminovanie nadbytku zo života, je to zámerné zameranie na to podstatné, na čom nám záleží, odstránenie všetkého, čo nás od toho odvádza, a nájdenie šťastia, naplnenia a slobody. Lebo to najlepšie v živote nie sú veci.

Čítať viac