Test sebasúcitu

Test nájdete TU.
Prvé okno zatvorte
kliknutím na krížik vpravo hore.

Každý výrok si najprv starostlivo prečítajte, až potom odpovedzte. Naľavo od každej otázky uveďte (kliknutím na šípku a potom na danú odpoveď), ako často sa správate daným spôsobom, použite nasledujúcu stupnicu:

1 – Takmer nikdy
2 – Príležitostne
3 – Zhruba polovicu času
4 – Pomerne často
5 – Takmer vždy

 1. Neschvaľujem a odsudzujem svoje vlastné chyby a nedostatky.
 2. Keď som na dne, zvyknem byť posadnutý všetkým, čo je zlé, a fixovať sa na to.
 3. Keď sa veci pre mňa vyvíjajú zle, ťažkosti vnímam ako súčasť života, ktorou prechádza každý.
 4. Keď premýšľam nad svojimi nedostatkami, zvyčajne to vo mne vyvoláva pocit ešte väčšejoddelenosti a odrezania od zvyšku sveta.
 5. Snažím sa byť voči sebe láskavý, keď cítim emocionálnu bolesť.
 6. Keď zlyhám v niečom, čo je pre mňa dôležité, stravujú ma pocity nedostatočnosti.
 7. Keď som zničený, pripomínam si, že na svete je veľa iných ľudí, ktorí sa cítia tak ako ja.
 8. V skutočne ťažkých časoch mám sklon byť k sebe tvrdý.
 9. Keď ma niečo rozruší, snažím sa udržiavať svoje emócie v rovnováhe.
 10. Keď sa cítim byť nejakým spôsobom nedostatočný, snažím sa pripomínať si, že pocitynedostatočnosti má spoločné väčšina ľudí.
 11. Som netolerantný a netrpezlivý voči tým aspektom mojej osobnosti, ktoré sa mi nepáčia.
 12. Keď prechádzam veľmi ťažkým obdobím, poskytujem sám sebe starostlivosť a nehu, ktorúpotrebujem.
 13. Keď sa cítim na dne, mám tendenciu myslieť si, že väčšina iných ľudí je pravdepodobne šťastnejšia než som ja.
 14. Keď sa stane niečo bolestné, snažím sa pozerať na situáciu vyvážene.
 15. Snažím sa vnímať svoje zlyhania ako súčasť stavu človeka.
 16. Keď vidím aspekty seba samého, ktoré sa mi nepáčia, pustím sa do seba.
 17. Keď zlyhávam v niečom, čo je pre mňa dôležité, snažím sa pozerať na veci reálne.
 18. Keď skutočne zápasím, mám sklon k pocitu, že druhí ľudia to určite prežívajú ľahšie.
 19. Som k sebe láskavý, keď prežívam utrpenie.
 20. Keď ma niečo rozruší, nechám sa unášať svojimi pocitmi.
 21. Viem byť k sebe trochu bezcitný, keď prežívam utrpenie.
 22. Keď sa cítim byť na dne, snažím sa pristupovať k svojim pocitom zvedavo a otvorene.
 23. Som tolerantný k svojim vlastným chybám a nedostatkom.
 24. Keď sa stane niečo bolestné, zvyčajne ten incident neprimerane nafúknem.
 25. Keď zlyhám v niečom, čo je pre mňa dôležité, zvyčajne sa vo svojom zlyhaní cítim sám.
 26. Snažím sa byť chápavý a trpezlivý voči tým aspektom svojej osobnosti, ktoré sa mi nepáčia.
 • CALCULATE SCORES – vypočítať počet bodov
 • START OVER – začať odznova
 • Scores will appear here after submitting answers. – Počet bodov sa ukáže tu po zadaní odpovedí
 • Self-Kindness: láskavosť k sebe
 • Self-Judgment: sebaodsudzovanie
 • Common Humanity: celková ľudská prirodzenosť
 • Isolation: izolácia
 • Mindfulness: uvedomovanie, všímavosť
 • Over-Identification: nadmerné stotožnenie sa
 • Overall score: celkové hodnotenie

Výklad bodového hodnotenia:

Priemerný celkový počet bodov pre sebasúcit na stupnici 1-5 je zvyčajne okolo 3,0; primerane tomu môžete zhodnotiť svoje celkové skóre.

Ako hrubé vodítko pre celkový sebasúcit:

 • 1–2,5 boda – nízka úroveň,
 • 2,5–3,5 – stredná úroveň,
 • 3,5–5,0 – vysoká úroveň.

Pamätajte, že vyššie bodové hodnotenie na podstupniciach pre sebaodsudzovanie, izoláciu a nadmernú identifikáciu naznačuje väčší sebasúcit (tieto podstupnice sú automaticky reverzne kódované pri výpočte vášho celkového bodového hodnotenia sebasúcitu.)

⇒ Prečítajte si: