Zodpovednosť – moja a druhých (citáty)

 • Sme zodpovední za:
  – seba,
  – vytvorenie si zdravého, naplneného života, z ktorého nemusíme utekať,
  – zastavenie svojej bolesti,
  – postavenie sa svojmu strachu a za jeho riešenie,
  – hovorenie nie,
  – poskytnutie si toho, čo potrebujeme,
  – stanovenie hraníc,
  – prijatie rozhodnutí potrebných na to, aby sme sa o seba postarali, a to v akýchkoľvek okolnostiach a situácii. (Melody Beattieová)
 • Za toto
  nie som zodpovedný: slová, chyby, názory, činy, predstavy, dôsledky činov druhých ľudí.
  som zodpovedný: – slová, správanie, činy, snahy, chyby, predstavy, dôsledky činov seba samého.
 • Pod kontrolou
  – mám: svoje vlastné slová, činy, predstavy, hry, snahy, chyby, správanie,
  – nemám: slová, činy, predstavy, hry, pocity, chyby, správanie druhých ľudí.
 • Som ochotný pomôcť, nie však robiť za teba to, čo máš a môžeš urobiť sám. Svojou pomocou už nepodporujem nezodpovednosť.
 • Všetci robíme niečo pre tých, ktorých máme radi a je to v poriadku. No ak to robíme sústavne a po celý čas, umožňujeme im, aby neboli zodpovední. (Aaron Miles)
 • Skutočná sila príde vtedy, keď prestaneme robiť druhých zodpovednými za svoju bolesť a prevezmeme zodpovednosť za svoje pocity. (Melody Beattie)
 • Musela som prestať zvaľovať vinu na otca a všetkých, ktorí mi nepomohli. Ich konanie, respektíve nečinnosť mi síce spôsobili problémy, ale za zmeny, ktoré bolo treba urobiť, som musela prevziať zodpovednosť ja. Zapamätaj si, že obviňovanie nič nerieši a neprinesie ani slobodu, ani uzdravenie. (Joyce Meyer)
 • Nie som zodpovedný za voľby druhých ľudí.
 • Ak niekto nechce prevziať zodpovednosť za dôsledky svojich činov, môže sa pokúšať obviňovať druhých. Neprijímajte vinu, alebo nesnažte sa naprávať veci za druhých, ak ste neurobili nič zlé. Potrebujú sa naučiť, že ak chcú iné výsledky, musia sa inak rozhodovať. (Doe Zantamata)
 • Tvoj život sa začne meniť v deň, keď zaň prevezmeš zodpovednosť. (Steve Maraboli)
 • Uzdravujem sa a riskujem tým, že som sám sebou. Stanovujem zdravé hranice, ktoré vravia, že ja sám a nikto iný som zodpovedný za svoj život.
 • Zodpovednosť za seba:
  – Ignorovať svoje potreby = cítiť sa zle.
  – Napĺňať svoje potreby = cítiť sa dobre.