MUDr. Mária MARTINOVE, PhD.: Spoluzávislosť (audioprednáška)

MUDr. Mária MARTINOVE, PhD., primárka z Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore, rozobrala v prednáške s názvom „Spoluzávislosť“ túto problematiku z lekárskeho a odborného hľadiska.
Vychádzala zo skúseností z praxe a interpretovala ich výsledky:
  • z pohľadu pacienta na rodinu, spolupacientov a terapeuta,
  • z pohľadu terapeutov a rodiny na pacienta a
  • využitia výsledkov v praxi najmä pre rodinu závislého.

Jej odborný výklad obohatil prítomných a poskytol im širší pohľad na problematiku spoluzávislosti.
Prednáška zo 16. sympózia Kruciaty oslobodenia človeka v Levoči. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.kruciata.sk

.. 42:30