Čia je to vina? Obviňovanie obetí zneužívania

Sme zneužívaní? A je to naša vina? Faktom je, že sme si to nevybrali, nespôsobili, nezapríčinili, ani si to nezaslúžime. Ak už, tak sme to dovolili, a to je rozdiel.

SPOLUZÁVISLOSŤ

Bez ohľadu na to, či sme spoluzávislí, neistí, naivní, zraniteľní alebo dokonale zdraví ľudia, zneužívanie je vždy nesprávne. Zneužívatelia sa oháňajú „spoluzávislosťou“, lebo to z nich sníma vinu a hádže ju na ich obete. Lenže spoluzávislosť nerobí zneužívanie prijateľnejším, zrovna tak ako keď necháte svoje auto nezamknuté, neznamená to, že si zaslúžite, aby vám ho ukradli.

Spoluzávislosť je naučené správanie, ktoré sa dá odnaučiť. Či už vyplynulo z toxickej rodiny alebo z reťaze zlých vzťahov, nemala by to byť akási „stigma“, ktorá sa s človekom ťahá. Existuje kopa zdrojov, ktoré pomôžu s budovaním hraníc, sebaúcty a nezávislosti. Tí, čo zvaľujú vinu na obete zneužívania radi vykrikujú, že sa nikdy neuzdravíme a neporastieme, ak neprijmeme „vinu“ za svoju rolu v dynamike (je to vraj 50:50 a vinní sú obidvaja). Lenže uzdravenie je dokonale možné aj bez prijatia viny za čiesi hrozné správanie, tak sa buduje sebaúcta a hranice a učíme sa prestať akceptovať projekciu, výhovorky a bagatelizovanie zneužívania zo strany niekoho iného.

Na margo (samo)diagnostiky nasledujúci citát – nepripisujeme automaticky vinu len sebe:

Skôr, ako si diagnostikujete
depresiu alebo nízku sebaúctu,
najskôr sa uistite, že okolo seba
nemáte kreténov
.
— William Gibson

ROZDIEL MEDZI SPOLUZÁVISLÝM A ZNEUŽÍVANÝM (TÝRANÝM) ČLOVEKOM

(použitý mužský rod platí pre obidve pohlavia)

SPOLUZÁVISLÝ: Preberá zodpovednosť za pocity a/alebo správanie druhých.
ZNEUŽÍVANÝ: Zneužívateľ ho robí zodpovedným za svoje pocity a/alebo správanie.

SPOLUZÁVISLÝ: Cíti sa nadmerne zodpovedný za pocity a/alebo správanie druhých.
ZNEUŽÍVANÝ: Pre svoju vlastnú bezpečnosť si musí uvedomovať pocity a/alebo správanie svojho zneužívateľa.

— Zneužívaná osoba sa časom naučila čítať nálady zneužívateľa v očakávaní jeho škodlivého a často nepredvídateľného správania. Následkom zneužívania je pred partnerom nadmerne ostražitá a v strehu.


SPOLUZÁVISLÝ: Je preňho ťažké vyjadrovať svoje pocity.
ZNEUŽÍVANÝ: Ak vyjadruje svoje pocity, ohrozuje svoju bezpečnosť.

— Zneužívaná osoba sa zo správania svojho partnera naučí, že jej pocity (aj kladné) nie sú ani úctivo uznané, ani ocenené. Keď sa s nimi zdieľa, riskuje ponižovanie, zhadzovanie a zahanbovanie.

SPOLUZÁVISLÝ: Je preňho ťažké vytvárať a/alebo udržiavať blízke vzťahy.
ZNEUŽÍVANÝ: Je preňho nebezpečné vytvárať alebo udržiavať úzke vzťahy.

SPOLUZÁVISLÝ: Bojí sa ublíženia alebo odmietnutia (uznanie hľadá od partnera).
ZNEUŽÍVANÝ: Ublížili mu a zavrhli ho, bojí sa opätovnej šikany.

— Zneužívanej osobe jej partner ubližuje a zneužíva ju  v reálnom čase. Preto žije v strachu a psychickej bolesti, ktorá obmedzuje jej voľby a v konečnom dôsledku aj jej život. Aj keď zo vzťahu odíde, hrozba zneužívania a strach z ublíženia pretrváva.

SPOLUZÁVISLÝ: Má sklon k príkremu posudzovaniu všetkého, čo robí, čo si myslí alebo hovorí, podľa kritérií niekoho iného. Nič, čo urobí, povie alebo si pomyslí nie je „dosť dobré“.
ZNEUŽÍVANÝ: Zneužívateľ príkro posudzuje všetko, čo robí, myslí si alebo hovorí. Nič z toho, čo urobí, nie je preňho „dosť dobré“.

— Zneužívanie, gaslighting a manipulácia má za následok traumu, pochybnosti o sebe a pocit nedostatočnosti.

SPOLUZÁVISLÝ: Spochybňuje alebo ignoruje vlastné hodnoty, aby sa spájal s dôležitými druhými ľuďmi. Ich názory si cení viac ako svoje vlastné.
ZNEUŽÍVANÝ: Zneužívateľ spochybňuje/ignoruje jeho hodnoty a názory. Pre vlastnú bezpečnosť ich nevyjadruje a musí prijímať tie zneužívateľove viac ako svoje vlastné.

— Keď sa zneužívaná osoba ozve, vysloví svoj názor alebo nesúhlasí, nasleduje hnev, zhadzovanie a zastrašovanie. Keďže to pri partnerovi nie je bezpečné, necháva si svoje myšlienky túžby a stanoviská pre seba.

SPOLUZÁVISLÝ: Jeho sebaúctu posilňujú vonkajšie/iné vplyvy.
ZNEUŽÍVANÝ: Jeho sebaúctu systematicky ničí taktika jeho zneužívateľa.

— Keby mala zneužívaná osoba zo seba lepší pocit, nebola by potom zneužívaná? Príčinou surovosti partnera nie je nízka sebaúcta, ale jeho potreba ovládania.

NEBEZPEČENSTVO SPOLUZÁVISLEJ NÁLEPKY

Výskumníčka v oblasti domáceho násilia Clare Murphyová, PhD uvádza, že je nebezpečné onálepkovať obete zneužívania v intímnych vzťahoch ako „spoluzávislé“, lebo:

 • Spoluzávislosť naznačuje nedostatok presadenia sa.
  — No pokiaľ zneužívaná osoba presadzuje svoje názory, potreby alebo práva voči ovládajúcemu partnerovi, zneužívanie z jeho strany sa môže ešte zhoršiť, aby ju v  sebapresadzovaní zarazil. Preto môže byť nebezpečné, aby psychológ viedol obeť k tomu, aby sa svojmu partnerovi asertívne postavila. Ak jej chce pomôcť, mal by rešpektovať jej argumentáciu, prečo sa nepresadzuje.
  .
 • Spoluzávislosť naznačuje, že daná osoba slúži druhým na úkor rozvíjania svojho plného potenciálu.
  — Pritom zneužívaná osoba, ktorá sa chce vzdelávať a zlepšovať svoje zručnosti a talenty, môže zažívať ešte horšie zneužívanie zo strany partnera, lebo ten si chce zabezpečiť, aby „nerástla“. Chce vyvolať strach a úplnú závislosť na sebe. Preto môže byť nebezpečné, aby psychoterapeut povzbudzoval zneužívaného, aby chodil do školy proti vôli partnera, mal by počúvať, ako to môže uškodiť jeho bezpečnosti.
  .
 • Spoluzávislosť naznačuje, že daná osoba zostáva s násilným a inak zneužívajúcim partnerom, lebo ju zneužívanie priťahuje, páči sa jej a chce ho.
  — Zneužívaná osoba sa pritom rôznymi spôsobmi snaží zastaviť zneužívanie, pomôcť partnerovi zmeniť sa, chrániť seba a svoje deti alebo predovšetkým vyhnúť sa zneužívaniu. Môže byť nebezpečné, aby poradca povzbudzoval zneužívanú osobu k odchodu. Mal by rešpektovať jej vedomosti o tom, čo ju udrží v bezpečí a čo nie, a to by mohlo znamenať zostať so zneužívateľom. Rozhodne to znamená, že na podporu bezpečnosti zneužívanej osoby sú potrebné rôzne služby, napr. polícia, bezpečné bývanie a agentúry finančnej podpory.

OBETE ZNÁSILNENIA

Ďalším mýtom je to, že obete znásilnenia sú si sami na vine a koledovali si o to, lebo boli vyzývavo oblečené. Výstavu takéhoto „vyzývavého“ oblečenia si môžeme pozrieť napr. TU alebo TU.

Zdroje:

 • https://www.quora.com/Is-codependency-just-victim-blaming-somebody-whose-being-abused
 • https://www.psychopathfree.com/articles/codependency-victim-blaming-why-abuse-is-always-wrong.313/
 • https://hopeandsafety.org/learn-more/co-dependent-or-abused/
 • https://speakoutloud.net/intimate-partner-abuse/are-women-who-live-with-abusive-partners-codependent
 • https://www.psychologytoday.com/intl/blog/mind-games/201809/abused-women-are-not-codependent-and-heres-why

Prečítajte si: