Howard Samuels: UMOŽŇOVANIE

Spoluzávislosť verzus umožňovanie

Keď vidíme priateľa alebo niekoho milovaného, ako si ubližuje nadmerným a deštruktívnym zneužívaním omamných látok, chceme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme mu pomohli k uzdraveniu. V ktorom bode však naša pomoc končí ubližovaním? U ľudí v spoluzávislých vzťahoch, najmä so závislými a alkoholikmi, môže byť čiara medzi zdravou podporou a škodlivým umožňovaním tenká.

Umožňovanie sa vzťahuje na dva rôzne typy správania. V tom pozitívnom zmysle označuje zmocnenie a také vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi, ktoré podporuje rozvoj a rast. No v negatívnom zmysle je to dysfunkčný prístup k pomoci pri riešení problému, ktorý napokon daný problém ešte zhorší. Umožňovanie často pozorujeme vo vzťahoch medzi závislými/alkoholikmi a spoluzávislými: jeden partner sa mylne domnieva, že tomu druhému pomáha, keď ospravedlňuje jeho počínanie a odstraňuje „trosky“, ktoré za sebou zanechal. Tento typ správania nie je nápomocný, práve naopak – škodí.

Umožňovanie ubližuje všetkým zúčastneným: bráni psychologickému rastu osoby, ktorej sa umožňuje a môže prispievať k hnevu, smútku a roztrpčeniu umožňovateľa.

Umožňovatelia majú vo všeobecnosti sklon k

  • slabým hraniciam,
  • nízkej sebaúcte a
  • ťažkostiam s komunikáciou a asertivitou.

Aby došlo k úspešnému uzdraveniu, terapia a zmena správania je kľúčová tak pre závislého, ako aj pre spoluzávislého.

Keď niekoho zachraňujeme alebo riešime zaňho jeho problém, javí sa to ako starostlivé a nápomocné, no v skutočnosti to bráni rastu a rozvoju. Spoluzávislosť na niekomu ľahko vedie k umožňovaniu – a kvôli nemu sa spoluzávislý často nakoniec cíti za niekoho nadmerne zodpovedný, potom sa hanbí za jeho správanie a napokon si pripadá ako obeť. Riešením spoluzávislosti a umožňovania môže byť oddelenie alebo odpútanie sa. Stanovením hraníc v tom, čo pre toho druhého môžeme urobíť a aj urobíme a odpútaním sa od ničivého správania umožňuje tak závislému, ako aj spolu závislému, aby sa stali zodpovednými za svoje činy a psychologicky rástli.

Zdroj:

Pomáhanie verzus umožňovanie

Mnohí len s ťažkosťami rozlišujú medzi pomocou a umožňovaním. Presnejšie povedané myslia si, že pomáhajú, keď pritom v skutočnosti umožňujú. Môže sa zdať, že čiara medzi týmito dvomi je nejasná, ale rozdiel medzi pomáhaním závislému alebo alkoholikovi a umožňovaním je obrovský.

pomáham alebo umožňujem

Keď sa pomáhanie zmení na umožňovanie

Pomáhanie je vo všeobecnosti pozitívny čin a treba ho podporovať. K pomáhaniu závislému alebo alkoholikovi patrí robenie vecí, ktoré mu skutočne osožia, pričom treba mať na pamäti, že zodpovední sme za seba. Sem-tam síce môžeme pomôcť závislému, aby sa dostal z ošemetnej situácie, musí však pocítiť dôsledky svojich činov – ubližujeme mu, ak ho o ne oberieme. To, čo sa začne ako pomáhanie sa môže časom ľahko zvrhnúť na umožňovanie.

K umožňovaniu dochádza, keď nejakým spôsobom dovoľujeme závislému, alkoholikovi alebo postihnutému jednotlivcovi, aby pokračoval vo svojom ničivom správaní. Umožňovanie sa často vníma ako pomoc. Spočíva v dovoľovaní závislému, aby pokračoval vo svojej závislosti, často poskytovaním peňazí, prístrešia, právnej alebo inej formy pomoci.

Pre umožňovateľa je vo všeobecnosti ťažké, aby chápal, čo robí. Keď rodinný príslušník alebo blízky priateľ zneužíva drogy alebo alkohol, inštinktívne robíme, čo je v našich silách, aby sme mu pomohli. K umožňovaniu dochádza s dobrým úmyslom, ale v skutočnosti nie je zdravé. Keď umožňujeme, robíme za závislého veci, ktoré môže a mal by robiť sám.

Problém s umožňovaním

Umožňovanie nevedie k zdravému životnému štýlu. Závislý nemôže prežiť dôsledky svojich činov a bráni sa mu v tom, aby uvidel, že má problém. Keď závislí a alkoholici vidia, ako sa im zhoršili životy, môžu vidieť, že majú problém. Umožňovanie je zlé aj pre umožňovateľa. Keď niekto umožňuje, zvyčajne si myslí, že pomáha a je vystresovaný, keď závislý pokračuje vo svojom správaní. Umožňovateľ môže trpieť spoluzávislosťou a byť emocionálne ovládaný správaním závislého.

pocítiť dôsledky činov

Umožňovanie a pomáhanie sú dve veľmi rozdielne veci a nemali by sme si ich zamieňať. Ak milovanému človeku „pomáhate“ z jeho šlamastík alebo robíte veci, ktoré môže a aj aby mal robiť sám, zrejme ste umožňovateľ. A nakoľko tí zvyčajne konajú s úprimným srdcom, mali by ste pamätať na to, že umožňovaním v skutočnosti svojim milovaným ubližujete.

Zdroj:

⇒ Mohlo by Vás zaujímať: