Straty a nálezy 2/2 (zamyslenie)

Čo by si dieťa, ktorým si kedysi bol(a), myslelo o dospelom, ktorým si sa stal? Nepostrácali a nepozabúdali sme to všetko niekde na ceste za sebou?
Ron Atchinson: NIE JE PRÍLIŠ NESKORO

Nie je príliš neskoro… povedal anjel.
Hoci je na svete neporiadok…
Hoci už nie si až taký mladý…
Hoci si urobil chyby a bál si sa
Nie je príliš neskoro…
A potom som uvidel svet očami toho anjela…
Videl som farby, ktoré môžem namaľovať
Mosty, ktoré môžem postaviť
Životy, ktorých sa môžem dotknúť
Sny, ktoré sa ešte môžu uskutočniť
A zrazu mi bolo jasné…
Že nie je príliš neskoro

Prečítajte si: