Dopad spoluzávislosti na zdravie

Mysleli ste si, že spoluzávislosť má do činenia len s psychikou?
Prečítajte si, ako je to naozaj…

Ako píše Melody Beattieová vo svojej knihe Koniec spoluzávislosti,

spoluzávislí ľudia nikdy nevedia, čo môžu očakávať, hlavne keď žijú s alkoholikom, narkomanom alebo inak narušeným človekom.
Sme zavaľovaní problémami, stratami, zmenami.
Znášame rozbité okná, zmeškané stretnutia, nesplnené sľuby a klamstvá.
Strácame finančnú a citovú istotu, sebadôveru, dôveru v ľudí, ktorých milujeme, i vieru v Boha.
Strácame zdravie, materiálne veci, schopnosť tešiť sa zo sexu, dobrú povesť, sociálny život, zamestnanie, sebakontrolu, sebaúctu
– strácame seba“ (1).

Čítať viac