Dopad spoluzávislosti na zdravie

stresMysleli ste si, že spoluzávislosť má do činenia len s psychikou? Prečítajte si, ako je to naozaj…

Ako píše Melody Beattie vo svojej knihe Koniec spoluzávislosti, „spoluzávislí ľudia nikdy nevedia, čo môžu očakávať, hlavne keď žijú s alkoholikom, narkomanom alebo inak narušeným človekom. Sme zavaľovaní problémami, stratami, zmenami. Znášame rozbité okná, zmeškané stretnutia, nesplnené sľuby a klamstvá. Strácame finančnú a citovú istotu, sebadôveru, dôveru v ľudí, ktorých milujeme, i vieru v Boha. Strácame zdravie, materiálne veci, schopnosť tešiť sa zo sexu, dobrú povesť, sociálny život, zamestnanie, sebakontrolu, sebaúctu – strácame seba“ (1).

Spomína na „ženu, ktorá dávala a trpela tak veľmi, že zomrela „na starobu“ a prirodzené dôvody vo veku tridsaťtri rokov. Bola matkou piatich detí a manželkou alkoholika, ktorý bol vo väzení po tretí raz“ (Úvod). Spomína tiež, že „v pokročilejších štádiách spoluzávislosti zanedbávame svoje zdravie i zovňajšok“ (2).

Robin Norwoodová dodáva: „Obidvaja partneri v týchto zväzkoch potrebujú rovnakú pomoc, lebo obidvaja na svoju posadnutosť doslova umierajú – on na následky závislosti na chemickej látke, ona pod vplyvom nadmerného stresu“ (Ženy, které příliš milují) (3).

obidvaja potrebujú pomoc

Extrémny stres spôsobený spoluzávislosťou môže mať vplyv na telesné, emocionálne i duševné zdravie. Môže spôsobovať:

Iní spomínajú:

 • svalové kŕče,
 • nevysvetlené bolesti kĺbov,
 • fibromyalgiu,
 • nadmerné priberanie alebo chudnutie,
 • dráždivé hrubé črevo,
 • zápchu,
 • nočné potenie,
 • chronický únavový syndróm,
 • imunitnú nedostatočnosť,
 • prechladnutia a nádchu alebo chronickú sínusitídu (4).

Patrick B. McGinnis, PhD, LMHC (5) pridáva:

 • nespavosť,
 • srdcovú arytmiu,
 • sexuálnu dysfunkciu,
 • únavu a hyperaktivitu,
 • žalúdočno-črevné ťažkosti.

Psychické symptómy u spoluzávislých sa často považujú za psychosomatické a očakáva sa, že zmiznú, keď alkoholik prestane piť – čo sa často nestane a ťažkosti pretrvávajú. Zdravotné problémy spoluzávislých rodinných príslušníkov sa nezlepšia automaticky s abstinovaním alkoholika – bez terapie spoluzávislosti pokračujú, akoby alkoholik nikdy neprestal piť.

zdravotné problémy pokračujú

V rámci diagnostických kontextov spoluzávislosti sa v súvislosti so spoluzávislosťou najčastejšie vyskytujú nasledovné diagnózy (Kudrle, 2003):
 • úzkostná (vyhýbavá) poruchy osobnosti (F60.6),
 • závislá porucha osobnosti (F60.7),
 • anankastická porucha osobnosti / osobnosť „obsedantno-kompulzívna“ (F60.5),
 • zmiešaná porucha osobnosti (F61.0),
 • zmiešaná úzkostná a depresívna porucha (F41.2),
 • fobická úzkostná porucha (F40),
 • generalizovaná úzkostná porucha (F41.1),
 • posttraumatická stresová porucha (F43.1).
(In: Starostlivosť o ľudí so spoluzávislosťou)
.

Zdroje:

 1. Melody Beattie: Koniec spoluzávislosti. 12. kapitola
 2. Tamže, 19. kapitola.
 3. Robin Norwoodová: Ženy, které příliš milují.
 4. Codependency: Physical symptoms, diseases and ailments
 5. Patrick B. McGinnis, PhD, LMHC: Codepencency-Abandonement of Self

Mohlo by Vás zaujímať:

⇒ Rekha Shrivastava: Uzdravenie zo spoluzávislosti

⇒ Darlene Lancer: Uzdravenie zo spoluzávislosti