Dopad spoluzávislosti na zdravie

Mysleli ste si, že spoluzávislosť má do činenia len s psychikou?
Prečítajte si, ako je to naozaj…

Ako píše Melody Beattieová vo svojej knihe Koniec spoluzávislosti, „spoluzávislí ľudia nikdy nevedia, čo môžu očakávať, hlavne keď žijú s alkoholikom, narkomanom alebo inak narušeným človekom. Sme zavaľovaní problémami, stratami, zmenami. Znášame rozbité okná, zmeškané stretnutia, nesplnené sľuby a klamstvá. Strácame finančnú a citovú istotu, sebadôveru, dôveru v ľudí, ktorých milujeme, i vieru v Boha. Strácame zdravie, materiálne veci, schopnosť tešiť sa zo sexu, dobrú povesť, sociálny život, zamestnanie, sebakontrolu, sebaúctu – strácame seba“ (1).

Spomína na „ženu, ktorá dávala a trpela tak veľmi, že zomrela „na starobu“ a prirodzené dôvody vo veku tridsaťtri rokov. Bola matkou piatich detí a manželkou alkoholika, ktorý bol vo väzení po tretí raz“ (Úvod). Spomína tiež, že „v pokročilejších štádiách spoluzávislosti zanedbávame svoje zdravie i zovňajšok“ (2).

Robin Norwoodová dodáva: „Obidvaja partneri v týchto zväzkoch potrebujú rovnakú pomoc, lebo obidvaja na svoju posadnutosť doslova umierajú – on na následky závislosti na chemickej látke, ona pod vplyvom nadmerného stresu“ (Ženy, které příliš milují) (3).

obidvaja potrebujú pomoc

Extrémny stres spôsobený spoluzávislosťou môže mať vplyv na telesné, emocionálne i duševné zdravie. Môže spôsobovať:

Iní spomínajú:

 • svalové kŕče,
 • nevysvetlené bolesti kĺbov,
 • fibromyalgiu,
 • nadmerné priberanie alebo chudnutie,
 • dráždivé hrubé črevo,
 • zápchu,
 • nočné potenie,
 • chronický únavový syndróm,
 • imunitnú nedostatočnosť,
 • prechladnutia a nádchu alebo chronickú sínusitídu (4).

Patrick B. McGinnis, PhD, LMHC (5) pridáva:

 • nespavosť,
 • srdcovú arytmiu,
 • sexuálnu dysfunkciu,
 • únavu a hyperaktivitu,
 • žalúdočno-črevné ťažkosti.

Psychické symptómy u spoluzávislých sa často považujú za psychosomatické a očakáva sa, že zmiznú, keď alkoholik prestane piť – čo sa často nestane a ťažkosti pretrvávajú. Zdravotné problémy spoluzávislých rodinných príslušníkov sa nezlepšia automaticky s abstinovaním alkoholika – bez terapie spoluzávislosti pokračujú, akoby alkoholik nikdy neprestal piť.

zdravotné problémy pokračujú


„Spoluzávislé osoby navonok pôsobia navonok dojmom príliš zodpovedných ľudí, sú však rovnako nezodpovední za svoj stav, svoje potreby, zdravie a tiež nemôžu plniť rodičovské povinnosti. Zdravotné problémy sa začínajú tým, že spoluzávislí ich začnú ignorovať, aby  predišli bolestným pocitom viny, hanby, podráždenia a nenávisti. Poruchy v emočnej sfére spôsobené blokovaním pocitov vedú k tomu k „reakciám“ vo vnútri tela, čo vedie k rôznym dysfunkciám, vazospazmom a spazmom hladkého svalstvu vnútorných orgánov. Spoluzávislí pod vplyvom dlhodobej stresovej rodinnej situácie „prenášajú“ svoje konflikty a emocionálny stres do svojich vlastných tiel. To nakoniec vedie k rozvoju takzvaných psychosomatických porúch alebo chorôb: bronchiálna astma, arteriálna hypertenzia, ischemická choroba srdca, dvanástnikový vred, kožné choroby atď. Vznik psychosomatických chorôb naznačuje progresiu spoluzávislosti. Niektorí odborníci sa domnievajú, že ak sa závislosť nebude liečiť, vedie to k smrti v dôsledku vývoja závažných psychosomatických chorôb.“ (M. Zosimova. In: „Psychológia na každý deň“, september 2010)

V rámci diagnostických kontextov spoluzávislosti sa v súvislosti so spoluzávislosťou najčastejšie vyskytujú nasledovné diagnózy (Kudrle, 2003):
 • úzkostná (vyhýbavá) poruchy osobnosti (F60.6),
 • závislá porucha osobnosti (F60.7),
 • anankastická porucha osobnosti / osobnosť „obsedantno-kompulzívna“ (F60.5),
 • zmiešaná porucha osobnosti (F61.0),
 • zmiešaná úzkostná a depresívna porucha (F41.2),
 • fobická úzkostná porucha (F40),
 • generalizovaná úzkostná porucha (F41.1),
 • posttraumatická stresová porucha (F43.1).
(In: Starostlivosť o ľudí so spoluzávislosťou)
.

Zdroje:

 1. Melody Beattie: Koniec spoluzávislosti. 12. kapitola
 2. Tamže, 19. kapitola.
 3. Robin Norwoodová: Ženy, které příliš milují.
 4. Codependency: Physical symptoms, diseases and ailments
 5. Patrick B. McGinnis, PhD, LMHC: Codepencency-Abandonement of Self

⇒ Mohlo by Vás zaujímať: